Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti ve smyslu § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Urbanice jako příslušný správní úřad v řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu oznamuje účastníku řízeni, panu Jiřímu Dvořáčkovi, nar. 15. 09. 1980, trvale bytem Urbanice 45, Urbanice, že má možnost převzít si písemnosti vedené pod č.j. U/0007/2013/EO:

„Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese Urbanice 45“, dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen zákon o evidenci obyvatel).

Písemnost může převzít v úřední den, každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hod. na OÚ Urbanice, Urbanice 40, evidence obyvatel. V ostatní dny, kdykoli na základě telefonické domluvy nebo elektronické zprávy.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dni a zveřejněna na internetových stránkách Obecního úřadu Urbanice.
 

PřílohaVelikost
vyhlaska_zruseni_tp_dvoracek_jiri.pdf90.91 KB