Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Veřejná vyhláška – oznámení o uložení písemnosti

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti ve smyslu § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Urbanice jako příslušný správní úřad v řízení ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu oznamuje účastníku řízení, panu Andreji Demeterovi, nar. 13.06.1964, trvale bytem Urbanice 89, 503 27 Lhota pod Libčany, že má možnost převzít si písemnosti vedené pod č.j.: U/0002/2018/EO:

„Rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu na adrese Urbanice 89“, dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonu, ve znění pozdějších předpisu (dále jen zákon o evidenci obyvatel).

Písemnost může převzít v úřední den, každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hod. na OÚ Urbanice, Urbanice 40, 503 27 Lhota pod Libčany, evidence obyvatel. V ostatní dny, kdykoli na základě telefonické domluvy nebo elektronické zprávy.

Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dni a zveřejněna na internetových stránkách Obecního úřadu Urbanice.

PřílohaVelikost
vyhlaska_zruseni_tp_demeter_andrej.pdf106.52 KB