Veřejná vyhláška - oznámení a pozvánka k ústnímu jednání

Vyvěšeno: 06.01.2011
Sejmuto: 22.01.2011

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), spojil územní a stavební řízení podle § 78, odst 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. ..... a nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání dne 8. pnora 2011 v 10,30 hod na Magistrátu mšsta Hradce Králové , II. patro (pravé křídlo), dveře č. 255

"Soubor staveb - zahradní domek, zahradní pergola a sklípek v obci Urbanice"

stavebník Bc. Slavomil a Helena Lichtenberkovi, bytem tř.E.Beneše 1555/22, 500 12 Hradec Králové

PřílohaVelikost
201101065.pdf883.31 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov