Veřejná vyhláška – Oznámení ve věci - "Prodloužení kabelového vedení NN v obci Urbanice"

Citace z dokumentu:

o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému projednání         

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická 874, 405 02 Děčín, kterou zastupuje Ing. Josef Janák, nar. 15.2.1958, Brandlova 376, 508 01 Hořice (dále jen "stavebník") dne 8.2.2010 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby: " Prodloužení kabelového vedení NN v obci Urbanice " na pozemku parc. č. 82, 81, 80/3 v katastrálním území Urbanice u Praskačky. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení.

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad ….. oznamuje podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 16. března 2010 (úterý) v 9,00 hodin se schůzkou pozvaných Magistrát města Hradec Králové, odbor stavební, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, II. patro (pravé křídlo), dveře č. 255.

PřílohaVelikost
VV_CEZ_Distribuce_a.s._2010_023298.pdf663.56 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov