Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí ve věci - "Prodloužení kabelového vedení NN v obci Urbanice"

Vyvěšeno: 19.03.2010
Sejmuto: 10.04.2010

Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) a § 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 aţ 91 a § 109 aţ 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 8.2.2010 podala ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425, Teplická 874, 405 02 Děčín, kterou zastupuje Ing. Josef Janák, nar. 15.2.1958, Brandlova 376, 508 01 Hořice (dále jen "stavebník")
rozhodnutí o "Prodloužení kabelového vedení NN v obci Urbanice" uvedeno v příloze …

 

PřílohaVelikost
VV_CEZ_Distribuce_a.s._2010_023298.pdf680.78 KB