Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí, Zn.: 188142/2009 ST2/Svo, Č.j.: MMHK/012112/2010

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby "Prodloužení veřejného STL plynovodu v jižní části obce Urbanice" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 89/6, 303/6 v katastrálním území Urbanice u Praskačky.

Druh a účel umisťované stavby:

- jedná se o prodloužení veřejného plynovodního řadu větve "P" v Urbanicích. Účelem stavby je zajištění dodávky zemního plynu do lokality pro výstavbu RD. 

viz. příloha

PřílohaVelikost
VV_Obec_Urbanice_2009_188142.pdf807.05 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov