Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Veřejná vyhláška - změna č. 1 Územního plánu obce Urbanice

Zastupitelstvo obce Urbanice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen: stavební zákon), za použití § 54 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 16 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, vydalo na základě svého usnesení ze dne 18.12.2014 Změnu č.1 Územního plánu Urbanice, kterou se mění UPO Urbanice schválený Zastupitelstvem obce Urbanice na svém zasedání dne 15.12.2005.

PřílohaVelikost
vyhlaska_z1_upo_urbanice_obec.pdf130.84 KB