Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Výjimka 3. 12. 2017 z Vyhlášky č.1/2016 o nočním klidu

Výjimka 3. 12. 2017 z obecně závazné vyhlášky Obce Urbanice č.1/2016 o nočním klidu.

Obecní úřad Urbanice stanovuje výjimku z vyhlášky č. 1/2016 o nočním klidu podle čl. 2 této vyhlášky na dobu od 3. 12. 2017 22.00 hodin do 4. 12. 2017 v 6.00 hodin z důvodu pořádání společenského posezení při rozsvěcení vánočního stromku. Pořadatelem posezení je Hostinec na hřišti.


Urbanice, 26. listopadu 2017

Pavel Kratochvíl, starosta obce