Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Výměna kotlů na tuhá paliva

Výměna kotlů na tuhá paliva

Dnem 1. září 2022 začne platit v České republice zákon o ochraně ovzduší, který nařizuje vyměnit kotle na pevná paliva první a druhé emisní třídy, které znečišťují ovzduší podstatně hůř než pokročilejší typy. Nejhorší dopady na zdraví sousedů i širokého okolí mají kotle na hnědé uhlí. Uživatelům, kteří by po tomto datu kotel provozovali načerno, hrozí pokuta 50 000 korun. Jedná se o relativně blízký konec nejstarších kotlů, o kterém nejsou lidé dobře informování. Ještě méně je známé, že v poslední novele zákona o ovzduší přibylo právo obcí zakázat pálení uhlí či dalších pevných paliv v kotlích první a druhé emisní třídy i dřív, než nastane plošný zákaz v roce 2022. Obce to musí to oznámit rok předem a zakázat to mohou v podstatě již nyní.
Vzhledem k tomu, že tuto povinnost budou muset splňovat pouze spalovací zařízení připojená k systému ústředního vytápění, nebude se tedy tato povinnost týkat spalovacích zdrojů sálavých či jiných, kde dochází k přímému přechodu tepla do okolí (kamna, krby aj.).

 

Jak zjistit emisní třídu kotle
Emisní třída je kotli přiřazena na základě výsledků spalovacích a jiných zkoušek, které probíhají ještě před tím, než je dané zařízení uvedeno na trh. Nejlepší kotle jsou hodnoceny pátou třídou. Emisní třída bývá uváděna v technické dokumentaci. Stejně tak je možné ji nalézt i na štítku daného kotle.
K povinnosti provádět revize kotlů Zákon o ochraně ovzduší stanovuje povinnosti provozovatele stacionárního zdroje provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

PřílohaVelikost
vymena_kotlu_na_tuha_paliva.pdf478.33 KB