Vystoupení Josefa Klímy - Život žurnalisty

O b e c n í   ú ř a d   U r b a n i c e   V á s   z v e   n a   v y s t o u p e n í   J o s e f a   K l í m y   -   Život   žurnalisty

Josef Klíma je novinář, reportér,  spisovatel, moderátor, autor televizních seriálů  např. Na vlastní oči, Soukromá dramata, nositel mnoha ocenění za svou práci žurnalisty i publicisty.

Josef Klíma bude ve svém vystoupení střídat vyprávění se zpíváním, které si bude sám doprovázet na klávesy. Vyprávění doplní i odpovídáním na Vaše dotazy. Je možné nechat si od něho podepsat jeho knihu.

Vystoupení se koná v pátek  15.března 2013 v kulturní domě v Urbanicích.  Začátek v 19.00 hod.

PřílohaVelikost
klima_pozvanka_na_prednasku.pdf159.13 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov