Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2008

Královéhradecká provozní a.s. předkládá vyúčtování ceny vodného a stočného za rok 2008 v souladu zákonem č. 274/2004 Sb. (Zákon o vodovodech a kanalizacích) ve smyslu pozdějších úprav. Příslušná obec tyto informace vyvěsí na úřední desce obecního úřadu bezodkladně po předání těchto údajů, na dobu nejméně 15 kalendářních dnů.

PřílohaVelikost
c4f89fb7ba325891177c78c7dcd605fa-20090803veolia-vyuctovani2008.pdf168.23 KB