Obecní teploměr

Přihlášení

Mikroregion urbanická brázda

Dotační tituly

logo IROP, EU

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Vyvěšení schválených vyhlášek Obce Urbanice

Vyvěšeno  11.06.2020
Sejmuto   26.06.2020
 
Aktualizace obecně závazných vyhlášek, dle aktuálně platné legislativy
 
Zastupitelstvo obce Urbanice na svém zasedání dne 21.05.2020 schválilo na základě § 14 odst. 2 zákona číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů obecně závazné vyhlášky:
a) Vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
b) Vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
c) Vyhláška č. 3 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
d) Vyhláška č. 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Urbanice
e) Vyhláška č. 5/2020 o ochraně veřejné zeleně
 
Platby stanovené na základě vydaných vyhlášek je možno realizovat přednostně platbou na bankovní účty obce, případně v hotovosti v úředních hodinách.
- úhrada plateb za odpady a psi a další platby vždy na u Česká spořitelny a.s., č. 108 082 5399 / 0800 pro všechny platby mimo úhradu stočného,
- stočné je hrazeno na účet u Poštovní spořitelny a.s., č. 235 073 589 / 0300
 
Při platbách je nutno uvést jako variabilní symbol „číslo popisné objektu“, k němuž se poplatek vztahuje a specifický symbol dle typu platby.
 
Text vyhlášek v přílohách!
PřílohaVelikost
0_-_provozni_informace_o_vyberu_poplatku_var_2.pdf138.57 KB
sn_ozv_c._1_2020_mp_ze_psu.pdf451.11 KB
sn_ozv_c._3_2020-pohyb_psu.pdf1.47 MB
sn_ozv_c._4_2020-system_odpadu_k_doplneni.pdf396.59 KB
sn_ozv_c._5_2020_ochrana_zelene.pdf360.09 KB
sn_ozv_c._2-2020_mp_ss_10b.pdf205.75 KB