Obecní teploměr

Přihlášení

Dotační tituly

Integrovaný regionální operační program

Ostatní

Zákon o pamětních knihách obecních

Zákon o pamětních knihách obecních 80/1920 Sb. zákon ze dne 30. ledna 1920 o pamětních knihách obecních.

§ 1.

Každá politická obec jest povinna založiti a vésti pamětní knihu obecní.

§ 2.

K založení a vedení pamětní knihy obecní zřízena budiž v každé obci komise. Zápisy provádí kronikář, ustanovený obecním zastupitelstvem, za přiměřenou odměnu.

§ 3.

Provésti zákon ukládá se ministru školství a národní osvěty a ministru vnitra.

§ 4.

Zákon nabývá platnosti dnem vyhlášení.

T. G. Masaryk v. r., Tusar v. r., Habrman v. r., Švehla v. r.

Tento zákon je zřejmě stále v platném znění. Proto bude (asi) služebně nejstarším zákonem v oblasti kultury u nás vůbec.