Zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Praskačka a Sedlice

Základní škola a mateřská škola, Praskačka,
Praskačka 60, 503 33 Praskačka
tel.: 724 514 050
zspraskacka@gmail.com
www.zspraskacka.cz

Dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 - Zápisy budou probíhat v měsíci květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Vážení rodiče,
zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Praskačka a Sedlice se uskuteční od 4. května - do 14. května 2020 prostřednictvím webových stránek školy, na kterých najdete formuláře ke stažení ŽÁDOST O PŘIJETÍ, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ.
1. Ten, kdo má datovou schránku nebo elektronický podpis, může poslat vyplněnou žádost, čestné prohlášení i s podpisem elektronicky. Kopii rodného listu a očkovacího průkazu emailem.
2. Další způsob zápisu je vyplnění žádosti a čestného prohlášení k očkování, jejich vytištění, podepsání, zaslání poštou na adresu školy nebo vhození do schránky školy s okopírovaným rodným listem a kopií očkovacího průkazu.
3. Pokud zákonný zástupce nemůže splnit první dvě možnosti, je možné vyzvednout Žádost o přijetí a Čestné prohlášení o očkování dne 4. 5. 2020 od 8.00 – 12.00 hod. ve vymezených prostorách Mateřské školy Praskačka. Očkovací průkaz a rodný list dítěte je možné okopírovat v MŠ.

Ředitelka školy zkontroluje podle očkovacího kalendáře, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku mělo mít. Pokud nebude dítě očkované podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře na dálku (v současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře) a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Po kontrole všech dokladů, vydá ředitelka školy rozhodnutí o přijetí, posuzované dle platných kritérií o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Tj. děti, které dovrší do 31.8. 2020 pěti let.

PřílohaVelikost
zapisms.pdf117.5 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov