Zápis ze zasedání zastupitelstva - 11. 11. 2002

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 11.11.2002 (na Obecním úřadu).

Přítomní: p.Andrašovský, ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Nosková, p.Hanousek, p.Nunvářová, p.Hanušová, p.Bílek
Omluveni: p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nunvářová, p.Nosková, p.Bílek, p.Štoček

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Na programu jednání je zvolení starosty a zástupce starosty obce Urbanice.

Nově zvolené zastupitelstvo vzešlé z komunálních voleb konaných dne 01. a 02.11.2002 ze svého středu jednohlasně zvolilo za starostu p.Andrašovského Josefa a za zástupce starosty p.Bílka Richarda.

Nově zvolený starosta jmenoval tyto komise a výbory:

Sociální komise-výbor: p.Nosková Ivana (předseda), p.Hanušová Venuše (člen), p.Pechánek Jaroslav (člen),

Stavební komise-výbor: p.Štoček Ladislav (předseda), p.Hanousek Milan (člen), p.Ing.Včelák Vladimír (člen)

Finanční a kontrolní komise-výbor: p.Ing.Drahokoupilová Libuše (předseda), p.Nunvářová Bohuslava (člen), p.Pechánková Zdeňka (člen)

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo se stavem účtu, dále informoval o stavu úvěru u ČSa.s. HK a způsobem jeho splácení. Stav k 31.10.2002:

Běžný účet 746 750,00 Kč, zůstatek úvěru k 31.10.2002 činí 1 389 999,80 Kč. Do konce roku bude ještě uhrazena jedna splátka úvěru v částce 150 tis. Kč. Úvěr je splatný do konce roku 2004.

Audit hospodaření obce proběhne v termínu, 21.01.2003, s výsledky bude veřejnost seznámena.

Bylo rozhodnuto o svolání veřejné schůze do místního Kulturního domu ve čtvrtek 14.11.2002 od 19 hodin. Zúčastněné veřejnosti bude podána káva a zákusek.

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov