Zápis ze zasedání zastupitelstva - 14. 11. 2002

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 14.11.2002 (v Kulturním domě v Urbanicích).

table> Přítomní: p.Andrašovský, p.Štoček, p.Nosková, p.Hanousek, p.Tichý, p.Bílek, p.Hanušová, p.Nunvářová Omluveni: p.Tichý Pracovník OÚ:ing.Včelák Zapisovatel: ing.Nunvářová Ověřovatelé: p.Bílek, p.Hanousek

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Ing.Včelák seznámil občany s finanční situací obce, stavem úvěru a způsobem jeho splácení. (Stav k 31.10.2002)

Běžný účet 746 750,00 Kč, zůstatek úvěru k 31.10.2002 činí 1 389 999,80 Kč.

Audit hospodaření obce proběhne v termínu, 21.01.2003, s výsledky bude veřejnost seznámena.

Výsledky voleb:

Počet získaných
hlasů:
Jméno:
143 Nosková Ivana
133 Ing.Drahokoupilová Libuše
129 Hanousek Milan
121 Nunvářová Bohuslava
117 Tichý Roman
116 Bílek Richard
110 Štoček Ladislav
95 Andrašovský Josef
89 Hanušová Venuše

Starostou byl zvolen p.Andrašovský Josef.

Zástupcem starosty byl zvolen p.Bílek Richard.

Starosta podal informaci o připravované kolaudaci plynofikace obce a o nutnosti kolaudace povolených a realizovaných plynofikací RD.

Pro kolaudaci plynofikace RD je nutno předložit tyto doklady:

  • Zpráva o revizi plynového zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 85/78 Sb. datum revize + evidenční číslo
  • Zápis o zkoušce pevnosti a těsnosti plynovodu s datem

Každý majitel si požádá sám k příslušnému stavebnímu úřadu který stavbu povoloval.

Starosta podal informaci o sbírce, která proběhla v naší obci: Bylo vybráno celkem 46.550,- Kč od občanů a obec se připojila částkou 23.450,- Kč, to znamená že na účet obce Píšťany bylo převedeno celkem 70.000,- Kč přes účet obce Urbanice.

Diskuse:

  • K diskusi se přihlásil p.Sokol a p.Málek. Veškeré dotazy byly na místě zodpovězeny.

Závěrem byla jmenována inventarizační komise ve složení - předseda komise p.Andrašovský (starosta), členové ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Pechánková.

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov