Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 14. 8. 2001

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 14.8.2001 (na Obecním úřadu)

Přítomní: p.Andrašovský, ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Nosková, p.Pechánek, p.Hanousek, p.Fejgl
Omluveni: p.Tichý, p.Bílek
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nosková, p.Fejgl

Schůze zahájena v 19,00 hod.

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

S hospodařením obce nás seznámil Ing.Včelák. Stav b.účtu k 30.07.2001 671 972,33 Kč. Na terminovaných účtech je 708 tis. Kč a stav podílových listů Sporoinvestu je 500 tis. Kč. Stav úvěru k 30.06.2001 byl 2 289 999,80 Kč a splátky činí 4 x 150 tis. Kč/rok.

V průběhu 7/2001 jsme platili zálohovou fakturu na plyn 257 458,50 Kč do sdružení obcí plynofikace urbanické brázdy.

Na fondu je snad již připraveno rozhodnutí, ale z důvodů dovolených nebyl ještě odeslán. Stavby plynofikace obce zdárně pokračuje.

Potencionální kupec projevil zájem o stavební parcelu p.Čáslavského.

Dne 1.9.2001 pořádá Obecní úřad Urbanice Dětský den na hřišti, bude objednána hudební skupina, která zajistí i část programu pro děti. Začátek je stanoven na 14 hodin. Budou párky, limonáda a různé sladkosti jako odměny dětem. Večer bude zábava pro dospělé. Občerstvení je zajištěno.

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice