Zápis ze zasedání zastupitelstva - 16. 12. 2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 16.12.2004 (na Obecním úřadě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek, p.Hanušová, p.Nosková
Omluveni: p.Tichý, p.Nunvářová
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Štoček, p.Nosková
Občané: -
Hosté: -

Schůze zahájena v 19:00 hod.

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský

p.Andrašovský - Úvodem poděkoval za práci v uplynulém roce.

Všem přítomným popřál hodně zdraví a spokojenosti k nadcházejícím Vánočním svátkům a do Nového roku.

Podal informaci o připravované předvánoční nadílce tropického ovoce. Plánována je roznáška tropického ovoce jako jsou mandarinky, banány a kiwi apod. pro děti ve věku od 0 do 15 let, počet dětí je 52.

Ing.Včelák - informoval o provedených rozpočtových změnách ve vazbě na průběžné výdaje vyplývající z realizace jednotlivých akcí v roce 2004, jako je rekonstrukce komunikace, nákup sekací techniky, výdaje na školní děti, oprava interiéru obchodu včetně plynového topení, UPD obce a úroků z úvěru. Jednotlivé rozpočtové změny jsou v samostatné příloze (PDF) tohoto zápisu. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje výše uvedené rozpočtové změny pro rok 2004.

Ing.Včelák - seznámil zastupitelstvo obce s finanční situací obce a s plánovaným rozpočtem pro rok 2005.

  • zůstatek běžného účtu k 16.12.2004 činí 1 523 715,78 Kč,
  • zůstatek úvěru z r.95 bude k 31.12.2004 činit 0,00 Kč,
  • zůstatek úvěru z r.04/1 bude k 31.12.2004 činit 3 660 000,00 Kč,
  • zůstatek úvěru z r.04/2 bude k 31.12.2004 činit 490 000,00 Kč.

Rozpočet roku 2005

Příjmová strana rozpočtuSchválená suma
Příjmy třídy 1 1 623,40 tis. Kč
Příjmy třídy 2 43,00 tis. Kč
Příjmy třídy 3 1,60 tis. Kč
Příjmy třídy 4 4,40 tis. Kč
Příjmy celkem 1 672,40 tis. Kč
Zapojení zůstatku roku 2004 557,80 tis.Kč
Výdajová strana rozpočtuSchválená suma
Výdaje třídy 5 1 287,10 tis. Kč
Výdaje třídy 6 315,00 tis. Kč
Splátka úvěru 628,00 tis. Kč

Rozpočet je plánován jako vyrovnaný.

Financování docházky žáků do ZŠ je bráno jako předběžné, plánováno je s cca 95,00 tis. Kč. Tato částka bude upravena a doplněna dle konkrétních hodnot (za Praskačku, Osice a Hradec Králové), až budou známé přehledy dle jednotlivých škol.

Jakékoliv změny vázaných položek budou řešeny rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje rozpočet na rok 2005.

p.Andrašovský - jmenoval inventarizační komise ve složení: předseda komise (starosta) p.Andrašovský, členové ing.Drahokoupilová, p.Štoček, p.Pechánková

Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje.

Ing.Včelák - informoval o stavu zpracování územního plánu, v současné době se vrátila dokumentace z krajského úřadu, jedná se o průvodní originální dokumenty a souborné stanovisko, které bylo zpracováno obecním úřadem Urbanice za metodické pomoci útvaru hlavního architekta města Hradce Králové, jmenovitě pana Huška.

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním souborného stanoviska a se závěry tak jak jsou podány souhlasí a schvaluje ho.

p.Andrašovský - navrhl, aby obec odepsala zbytek dluhu na stavbě plynofikace. Jedná se o cca 1900 Kč, vzhledem k tomu že v některých případech se nedá jednoznačně rozhodnout zda mají uživatelé uvedené částky hradit či ne. Jedná se konkrétně o vyúčtování ze strany dodavatele, kde zřejmě došlo k nepřesnostem v evidenci rozsahu prací, vždy to představuje rozdílovou sumu maximálně do 300 Kč. Toto odepsání finančních pohledávek v tomto rozsahu neohrozí hospodaření obce.

Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje.

p.Andrašovský - navrhl, aby obec předala dárkový balíček p.Obermaierové z ČS a.s. HK, která se o naši obec starala v úvěrových řízeních, jako výraz poděkování za odvedenou práci a dárek na odchod do důchodu, do kterého nastupuje se začátkem roku 2005.

Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje.

Zastupitelstvo se zněním směrnice souhlasí a směrnici schvaluje.

Schůze zakončena v 20:30 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

PřílohaVelikost
e3dbee1d7f2940fb3a5eb933918d033c-zapis-20041216-priloha-rozpopatreni.pdf68.78 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov