Zápis ze zasedání zastupitelstva - 19. 12. 2002

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 19.12.2002 (na Obecním úřadu).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Tichý, p.Bílek, p.Nunvářová, p.Štoček, p.Nosková, p.Hanousek, ing.Drahokoupilová, p.Hanušová
Omluveni: -
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: p.Nunvářová
Ověřovatelé: p.Nosková, p.Fejgl
Občané: p.Kratochvíl, p.Pechánek, p.Fejgl

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Úvodem poděkoval za práci odstupujícímu zastupitelstvu a přivítal nové členy zastupitelstva.

Všem přítomným popřál hodně zdraví a spokojenosti k nadcházejícím Vánočním svátkům a do Nového roku.

K informování zastupitelstva doplnil, že máme předjednám na rok 2003 štěrk a škrabaný reciklát pro opravy komunikací.

Obec Urbanice dnešního dne rozdali pro jednotlivé děti ve věku od 0 do 15 let včetně balíček s ovocem k vánocům v celkovém počtu 56 kusů.

Na objekt Maják bylo vydáno stavební povolení pro rekonstrukci stavby.

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo se stavem hospodaření obce a stavem financí před koncem roku.

Schválena úprava rozpočtu v souvislosti s poskytnutým příspěvkem do Mikroregionu urbanická brázda na úhradu neinvestičních nákladů ve výši 2 453,10 Kč ( 231 30 6171 5329 ) a -2 453,10 Kč ( 231 30 2221 5193 ).

Schůze zakončena v 20,00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov