Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zápis ze zasedání zastupitelstva - 29. 4. 2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 29.4.2004 (na Obecním úřadě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek, p.Tichý
Omluveni: p.Hanušová, p.Nunvářová, p.Nosková
Pracovník OÚ: Ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Štoček, p.Hanousek
Občané: -
Hosté: -

Schůze zahájena v 19:00 hod.

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský

p.Andrašovský - na pořad jednání byla dodatečně vzata žádost zástupce Agrodružstva z 14.03.2004 na odstranění starých a poškozených stromů - topolů, celkem 6 ks. Tyto dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou ještě v roce letošním. Nové dřeviny budou vysazovány v celém areálu, který užívají.

 

Zastupitelstvo souhlasí a schvaluje podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny skácení výše uvedených dřevin.

 

p.Andrašovský - volby do Evropského parlamentu:

název okrsku obec Urbanice
okrsek 1
místo konání Kulturní dům
jmenovaná zapisovatelka Bohuslava Nunvářová

p.Andrašovský - na pořadu jednání je znak a prapor obce. Návrh zpracoval heraldik Miroslav Pavlů ze Zlína celkem ve čtyřech provedeních. Zastupitelstvo se shodlo na posledním provedení praporu v barvě zeleno modré se zlatými pruhy. Tyto pruhy požaduje upravit na poloviční šíři. Projednáním změny s heraldikem byl pověřen Ing.Včelák. Erb obce zůstává dle provedeného návrhu. V případě odsouhlasení autorem bude žádost s vybraným návrhem zaslána do parlamentu ČR ke schválení.

Schůze zakončena v 20:40 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice