Zápis ze zasedání zastupitelstva - 31. 1. 2002

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 31.1.2002 (na Obecním úřadu)

Přítomní: p.Andrašovský, ing.Drahokoupilová, p.Nosková, p.Fejgl, p.Hanousek, p.Štoček, p.Pechánek, p.Bílek
Omluveni: p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Hanousek, p.Fejgl

Schůze zahájena v 19,00 hod

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský.

Ing.Včelák seznámil zastupitelstvo obce s finanční situací obce a plánovaným rozpočtem pro rok 2002 (stav k 31.12.2001):

Běžný účet 275 847,20 Kč, podílové listy Sporoinvest v ceně 500 tis. Kč. Termínované vklady byly zrušeny a postupně použity na splácení plynofikace. Pro financování plynofikace je využívána dotace ze SFŽP, kterou získalo "Sdružení obcí pro plynofikaci urbanické brázdy". V současné době je uhrazena částka 1453712,30 Kč, zůstatek úvěru k 31.12.2001 činí 1839999,80 Kč.

Rozpočet roku 2002

Příjmová strana rozpočtu: Schválená SUMA Úpravená dle smluv na ZŠ
Příjmy - třídy 1 1 438,70 tis. Kč 1 438,70 tis. Kč
třídy 2 60,50 tis. Kč 60,50 tis. Kč
třídy 3 14,80 tis. Kč 14,80 tis. Kč
třídy 4 3,70 tis. Kč 3,70 tis. Kč
Příjmy celkem 1 517,20 tis. Kč 1 517,20 tis. Kč
Zapojení zůstatku roku 2001 7,00 tis.Kč 46,00 tis. Kč
Zůstatek roku 2001 748,00 tis. Kč 709,00 tis. Kč
Výdajová strana rozpočtu:
Výdaje - třídy 5 924,20 tis. Kč 963,20 tis. Kč
třídy 6 0,00 tis. Kč 0,00 tis. Kč
Splátka úvěru 600,00 tis. Kč 600,00 tis. Kč

Financování docházky žáků do ZŠ je zde bráno jako předběžné, plánováno je s cca 80,5 tis. Kč. Tato částka bude upravena a doplněna dle konkrétních hodnot ( za Praskačku, Osice a Hradec Králové ). Předložený přehled financování žáků máme pouze od ZŠ Osice, a to 3750,00 Kč/žák. Do ZŠ Osice docházejí dvě děti, do ZŠ Praskačka docházejí 12 dětí a do ZŠ Hradec Králové dochází 17 dětí. Rozpočet je plánován jako vyrovnaný. Obecní zastupitelstvo takto postavený rozpočet schválilo.

Obecní úřad Urbanice obdržel žádost od pana Jiřího Síbra, který zastupuje firmu PRISMA CZ o pokácení vzrostlé zeleně u objektu Maják.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí a vzhledem ke stavu uvedené zeleně a jejímu vlivu na životní prostředí a v neposlední řadě i její estetickou hodnotu žádost zamítlo a se skácením nesouhlasí.

Obecní úřad Urbanice obdržel žádost od paní Legerské o poskytnutí příspěvku na docházku dětí do MŠ Praskačka (jedná se o dvojčata).

Zastupitelstvu obce je známa situace rodiny a rozhodlo o uvolnění potřebné částky pro jedno dítě na úhradu poplatku za MŠ Praskačka.

Schůze zakončena v 20,30 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov