Zápis ze zasedání zastupitelstva - 9. 12. 2004

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Urbanice ze dne 9.12.2004 (na Obecním úřadě).

Přítomní: p.Andrašovský, p.Bílek, p.Štoček, ing.Drahokoupilová, p.Hanousek, p.Hanušová, p.Nosková, p.Nunvářová
Omluveni: p.Tichý
Pracovník OÚ: ing.Včelák
Zapisovatel: ing.Drahokoupilová
Ověřovatelé: p.Nunvářová, p.Nosková
Občané: -
Hosté: -

Schůze zahájena v 19:00 hod.

Schůzi zahájil starosta obce p.Andrašovský

Zastupitelstvo se sešlo, aby projednalo a odsouhlasilo znění souborného stanoviska, které bylo rozesláno jednotlivým institucím státní správy.

Závěrečným dokumentem je vyjádření krajského úřadu Královehradeckého kraje ze dne 7.12.2004 vydaného pod číslem jednacím 27852/RR/2004/Sm.

Další postup bude následující - krajský úřad má ve svém vyjádření 2 připomínky, se kterými bude seznámen projektant a zapracuje je do dokumentu ÚPO.

Pro informaci - Krajský úřad v závěru vyjádření poukazuje na to, že územní plán pořizuje obec, která na to podle § 13 stav. zákona má kompetenci, ale podle jiných předpisů by k tomu měla mít pracovníka se zkouškami zvláštní způsobilosti. Toho žádná obec v současné době nemá (výjimku tvoří některá města, která mají úředníky, které mohly poslat na školení a zkoušky). Zatím na to Krajský úřad jen upozorňuje, může to ale být jen otázka času, kdy na tom budou trvat. Pokud by na tom vyšší úřady trvali do budoucna, je možné to řešit tak, že požádáme o zajištění pořízení ÚPO ve smyslu § 14 odst. 1 SZ pověřený úřad, v tomto případě MěÚ Hradec Králové.

Po schválení ÚPO Obce Urbanice se bude postupovat dle této osnovy:

  1. schválení souborného stanoviska ke konceptu ÚPO Urbanice,
  2. projektant obdrží potvrzené souborné stanovisko a kopii vyjádření KÚ HK,
  3. souborné stanovisko se potvrdí na poslední straně datum razítko a podpis starosty ve 3 výtiscích a rozešle 1 x projektantovi, 1 x MěÚ HK, 1 x Obec Urbanice.

Zastupitelstvo Obce Urbanice se seznámilo se zněním Souborného stanoviska ke konceptu ÚPO Urbanice a se zněním jednotlivých vyjádření a připomínek.

Zastupitelstvo souhlasí se zněním včetně úprav a schvaluje Souborné stanovisko ke konceptu ÚPO Urbanice.

Zastupitelstvo se zněním směrnice souhlasí a směrnici schvaluje.

Schůze zakončena v 20:00 hodin.

Josef Andrašovský, starosta obce Urbanice

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov