Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje – zveřejnění oznámení

Vyvěšeno: 20.09.2011

Sejmuto:    16.10.2011

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje – žádost o zveřejnění oznámení

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu jako pořizovatel Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), předložil podle § 41 odst. 1 stavebního zákona Zastupitelstva Královéhradeckého kraje k vydání Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje.

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 22. zasedání dne 8. září 2011 vydalo Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje formou opatření obecné povahy.

Tímto Vás žádáme o zveřejnění oznámení (veřejné vyhlášky) o vydaní předmětných zásad územního rozvoje podle § 20 stavebního zákona a § 25 správního řádu na úřední desce Vaší obce , včetně elektronické úřední desky, na zákonem stanovenou dobu, tj. Nejméně po dobu 15 dnů. (počítáno ode dne vyvěšení).

Oznámení (veřejnou vyhlášku) Vám zasíláme v příloze tohoto dopisu, který Vám je odesílán jak prostřednictvím datové schránky, tak i fyzicky prostřednictvím České pošty.

ORIGINÁL oznámení (veřejnou vyhlášku) po uplynutí lhůty pro jeho vyvěšení, opatřené datem vyvěšení a sejmutí z úřední desky obce, včetně elektronické úřední desky, zasílejte bez prodlení zpět na adresu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, oddělení územního plánování, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

 

Ing. Petr Háp

vedoucí oddělení územního plánování

PřílohaVelikost
oop_zur_oznameni_-_pruvodni_dopis_obcim.pdf79.06 KB
oop_zur_verejna_vyhlaska.pdf1.21 MB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov