Zásahy sboru v minulosti

Informace a podrobnosti o jednotlivých požárech zde i v okolí od roku 1929 až do roku 1953 jsou z Pamětní knihy obce Urbanice. O dalších až do roku 1990 není písemných zmínek až zase od roku 1990 jsou zaznamenány v kronice našeho sboru. Pro přehlednost jsou seřazeny od "nejmladšího k nejstaršímu".

Rok 1990

Hasičský sbor provedl zásah na uhašení požáru skládky hnoje JZD Pochodeň dne 2.8.1990. Zásah byl úspěšný.

V noci 4.8.1990 30 minut po půlnoci vypukl požár u Karla Arnošta, byl ihned vyhlášen poplach, všichni hasiči obětavě zasahovali do příjezdu požární jednotky z Hradce Králové. Zasaženo požárem bylo příslušenství a přes velký nepořádek na dvoře byl zásah ztížen. Členové hasičů museli proto držet dohlídku až do rána.

Chtěl bych tímto připomenout, jak důležité jsou preventivní prohlídky. Pan Arnošt nám nikdy nedovolil uskutečnit v jeho objektu preventivní prohlídku. Na místě jsme se přesvědčili co závad bylo v tomto příslušenství, že to muselo vést k požáru. Nehledě k tomu, že i státní pojišťovna odmítla krytí škody.

Rok 1953

Dne 26.dubna v noci vypukl oheň uvnitř mlýna v Praskačce, proto byl volán i náš místní sbor na pomoc, ale po přijetí na místo se zjistilo, že místní sbor z Praskačky znemožnil přístup k ohni. Proto náš hasičský sbor ačkoliv byl připraven do ohně nezasáhl.

Rok 1950

Dne 31.března vyhořela chalupa p.Puchlovského v obci Polize.

Dne 10.listopadu shořel u Vlčkovic stoh slámy p.Koutníka z Plačic.

Rok 1949

Dne 15.května byl trouben poplach, že prý hoří pila p.V.Matějky při bližším bylo shledáno, že to hoří jen moderní slepičárna p.Matějky. Vzňala se od vadného elektrického vedení. Požár byl brzy uhašen. Zda se náš sbor účastnil zásahu není známo.

Rok 1945

V tomto roce bylo hned několik požárů, avšak u žádného nebyla zjištěna příčina. Zda se náš sbor účastnil všech zásahů není známo.

  • Dne 3.února vyhořel rodinný domek Františka Bartoně v Praskačce.
  • Dne 5.března shořelo u Plačic na trati 10 vagónů střelného prachu.
  • Dne 26.března shořela Františkovi Fialovi v Krásnici stodola.
  • Dne 7.dubna shořela Františku Kvasničkovi v Sedlici stodolu.
  • Dne 13.července vyhořel hostinec Josefa Vodičky č.p.26, shořela sice jenom střecha poněvadž spodek byl zděný, ale v době války to dalo hodně starostí než se to zase spravilo.
  • Dne 10.prosince shořela bývalá Dolanskova nyní Dvořáčkova chalupa v Praskačce.

Rok 1942

V sousední obci Praskačce dne 7.května vyhořela družstevní pekárna. Při požáru se zúčastnil též náš místní sbor dobrovolných hasičů v plném počtu. Příčina požáru však nebyla zjištěna.

Rok 1938

V naši obci v tomto roce nebyl, ale v sousední obci Vlčkovicích zapálil blesk dne 16.září stodolu Václava Morávka, škoda byla značná poněvadž byla zděná a obilí nebylo z větší části ještě vymláceno. Zda se požáru sbor účastnil není známo.

Rok 1937

V tomto roce musel Sbor dobrovolných hasičů několikrát spěchat k požárům do Praskačky. Až po ohni u zadních Věcků, byl dopaden, usvědčen a zatčen dne 31.května František Mareš, dělník a místní občan odsouzen byl na 10 let žaláře, poněvadž se doznal, že založil několik požárů ve vlastní obci. Kterých požárů se sbor účastnil není známo.

Rok 1932

Dne 18.listopadu o půlnoci z neznámé příčiny vypukl oheň ve stodole usedlosti čp.14 jehož majitelem byl Josef Salavec a protože byla stodola roubena z prken do zděných rohových pilířů shořela do základů. Při požáru bylo úplné bezvětří, takže nebezpečí nehrozilo žádné. Žádná nehoda při ohni se nestala. Zda se požáru sbor účastnil není známo.

Rok 1931

Dne 22.srpna v 7h večer vypukl v domku čp.19 (majitelem byl Josef Šotola na jedné a Marie Trnkova s Františkem Michálkem na druhé polovině) oheň a strávil celou střechu. Při ohni nestala se žádná nehoda. Zda se požáru sbor účastnil není známo.

Rok 1930

Dne 29.listopadu o 1 hodině noční vypukl oheň v domku čp.6. Oheň byl zpozorován když už slaměná střecha byla v jednom plameni. Přispěchavšími občany zejména J. Novákem byli z hořícího domku vyproštěni: majitel domku Josef Vodička, jeho dcera Marie Včeláková, Josef Jiráček (93-letý tchán majitele domku) Tento posledně jmenovaný byl ze zdejší obce i z okolí poslední účastník války r.1866. Zda se požáru sbor účastnil není známo.

Rok 1929

Dne 5.září mlátil rolník Řehounek obilí ve stodole stávající při čís. 36, jelikož polnosti od jmenovaného čísla měl najaté, měl obilí po sklizni v dotyčné stodole uskladněno. Vymlácenou pak poblíže stodoly v zahradě, že druhý den ji uloží zpět do stodoly, ale večer kolem půl deváté z neznámé příčiny sláma chytla tak, že oheň silně ohrožoval stodolu. Včasným zakročením místních hasičů a sběhnuvších se občanů bylo dalšímu šíření ohně zabráněno. Sláma však shořela úplně.

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov