Závěrečný účet Obce Urbanice za rok 2015

Vyvěšeno:   14.05.2016

Sejmuto:      30.05.2016

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti Obce Urbanice a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

Závěr:

Při přezkoumání hospodaření „Obce Urbanice“ nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Podklady k závěrečnému účtu dále vyjmenované jsou k nahlédnutí v sídle Obce Urbanice v úředních hodinách (vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hod.)

 

Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce a projednání Závěrečného účtu Obce Urbanice, které se bude konat ve čtvrtek …………….. od 19.00 hod v zasedací místního obecního řadu.

Program:

Hospodaření obce a zhodnocení roku 2015

Závěrečný účet a audit hospodaření roku 2015

Diskuse

PřílohaVelikost
zaverecny_ucet_obce_2015.pdf150.48 KB
1_fin_2-12-m.pdf408.15 KB
2_rozvaha.pdf78.57 KB
3_priloha.pdf1.21 MB
4_vysledovka.pdf71.33 KB
5_2015_inventura.pdf282.22 KB
6_audit_urbanice_2015.pdf975.1 KB

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov