Zdůvodnění symbolů obce

Zdůvodnění návrhu erbu a praporu obce heraldikem p. Miroslavem J.V. Pavlů:

Urbanice, ležící jen asi 10 km jihozápadně od Hradce Králové, náležely zprvu mezi statky opatovického kláštera, poprvé se ale připomínají dlouho po jeho zániku, v r. 1465 (klášter zničili husité v r. 1421). Poté téměř celé století prameny mlčí, až v r. 1561 koupil Urbanice rytíř Jindřich Nejedlý z Vysoké, jenž je připojil k nedalekému libčanskému statku. Jindřichovi potomci vlastnili Libčany s Urbanicemi až pozdního 17. století. V r. 1674 zdědil tento majetek po smrti Johanky Doroty Nejedlé její manžel Myslibor Petr Straka z Nedabylic (+1676), po němž následoval jeho syn Jan Petr. Ten r. 1709 zřídil z panství Libčany, Okrouhlice a Teplice rodinný fideikomis a současně stanovil, že v případě vymření rodu má být tento majetek použit ke zřízení šlechtické akademie. K tomu ovšem nakonec nedošlo, neboť z výnosu strakovských panství byla zřízena nadace, z níž byla vyplácena podpora zchudlým příslušníkům vyšších stavů. Strakovské nadaci náležely Libčany a s nimi i naše Urbanice až do r. 1886, kdy zdejší velkostatek zakoupil hrabě Jan z Harrachu. Harrachové zůstali pak v Libčanech až do r. 1945.

Na katastru dnešních Urbanic nejsou evidovány významnější historické památky. Památkou místního významu je uprostřed pěti starých lip stojící kříž z r. 1860 a zvonice, postavená v r. 1929 náhradou za starší zchátralý rozsochatý dubový kmen, na němž byl zavěšen zvon, ulitý v r. 1803. Mariánská socha běžné řemeslné úrovně pochází z r. 1908.

Základem předkládaných návrhů urbanických obecních symbolů se stala upravená figura okouna z erbu dlouhodobých majitelů obce rytířů Nejedlých z Vysoké (od r. 1538 užívali erbu šikmo položeného, přirozeně zbarveného okouna v zeleném štítě). Počátky obce a původní klášterní vrchnost připomíná opatská berla, kompozici doplňují lipové listy, symbolizující řadu památných urbanických lip a figura zvonu, prezentující místní zvoničku.

Rychlé odkazy

Obecní úřad – kontakt | Poplatky 2021 | Mobilní rozhlas | Celá úřední deska | Vyhlášky | Rozpočet | Poskytování informací | Volby a referenda | Historie | Kultura | Volný čas | Místní knihovna

Facebook | Hlášení rozhlasu – Urbanice | Mobilní rozhlas – Urbanice | SDH Urbanice

Mikroregion Urbanická brázda | Tržnice Venkova | MAS Hradecký venkov