Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zelený odpad

V naší obci jsou v rámci akce svozu zeleného odpadu v Mikroregionu Uranická brázda umístěny dva otevřené kontejnery na sběr zeleného odpadu. Jeden je umístěn proti Obecnímu úřadu u obecní stodoly, druhý pak na východní straně hřiště u pole.

Znamená to, že tam bude odkládán odpad rostlinného původu – tráva, listí, plevel ze zahrádek, piliny a případně dřevní štěpka.

 

Nebudou zde odkládány silné větve a odpady živočišného charakteru (uhynulá zvířata, vývrhy), apod..

 

V nejbližších dnech obdrží naši občané do svych domů podrobný návod na třídění zeleného odpadu a vzorek jednoho pytle na zelený odpad, který je plně rozložitelný a je možno jej odložit s odpadem ke kompostování - stejný informační text bude umístěn na kontejnerech pro zelený odpad.

 

Žádáme spoluobčany, aby u kontejnerů udržovali pořádek a odpady do kontejneru ukládali tak, aby byla využívána kapacita kontejnerů.

 

Pavel Kratochvíl, starosta obce Urbanice