Obecní teploměr

Ostatní

logo Tržnice hradeckého venkova
logo GS Soft - Gstarcad - Cad program

Upozornění

Vybrané plochy v obci jsou monitorovány kamerovým systémem

Přihlášení

Zveřejnění dokumentace „Modernizace traťového úseku Chlumec n/C (mimo) – Hradec Králové (mimo)“

Zveřejnění dokumentace „Modernizace traťového úseku Chlumec n/C (mimo) – Hradec Králové (mimo)“ na základě požadavku Ministerstvo životního prostředí, Odbor výkonu státní správy VI, Resslova 1229/2a, 500 02 Hradec Králové.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.

Náplní stavby je modernizace stávající železniční tratě.

Stavba se většinou své plochy nachází na plochách pro dopravní infrastrukturu – železnice – dle platných územních plánů dotčených obcí.

Zveřejnění informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je možné do dokumentace nahlížet, současně upozorňujeme, že veřejnost může zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o dokumentaci na úřední desce dotčeného kraje – Královéhradeckého kraje.

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV6257

Vyvěšěno: 02.04.2019

Sejmuto:   18.04.2019