Urbanice
18.5 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202407:52
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Kontaktní místo veřejné správy

Náš obecní úřad je Kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) v souladu s vyhláškou č. 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy. Tedy patří mezi síť kontaktních bodů, na kterých si občané mohou požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků a registrů a učinit podání vůči státní správě.

Agendy CZECH POINT, které jsou na obecním úřadu v Urbanicích dostupné:

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

 • výpis z Rejstříku trestů
 • výpis z Katastru nemovitostí vč. snímku katastrální mapy
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis elektronických receptů pacienta
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis z evidenčních záznamů o očkování pacienta

Podání vůči státní správě

 • ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání

Základní registry

 • výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů

Datové schránky

 • žádost o zřízení datové schránky
 • žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.

Konverze na žádost a související služby

 • Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • zprostředkovaná identifikace osoby

Vidimace a Legalizace

V průběhu roku 2023 obec Urbanice požádala o zařazení do seznamu obcí, které jsou oprávněny provádět agendu vidimace a legalizace dle zákona č. 21/2006 Sb. Vyhláškou č. 317/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů, byla obec Urbanice s účinností od 1.1.2024 zařazena do přílohy č. 1 vyhlášky jako obce oprávněné tuto agendu vykonávat.

 • Vidimace – tj. ověřování shody opisu nebo kopie s listinou
 • Legalizace – tj. ověřování pravosti podpisu. Legalizací se ověřuje, že žadatel před ověřující osobou listinu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, nebo elektronický podpis na dokumentu v elektronické podobě uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v dokumentu ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah dokumentu neodpovídá. Legalizace se provádí na žádost.
 • E-Legalizace – úřední ověření elektronického podpisu na dokumentu v elektronické po­době
  Prosím čekejte...