Urbanice
14 °C
Dnes je Středa
25. 05. 202221:46
21. týden

Tvorba webu

Obsah 50% Funkce 80%

Dotace

Podpora obchodu v Urbanicích 2021

Podpořit stávajícího prodejce v místním obchodě v obci Urbanice tak, aby byl obchod s potravinami zachován v provozu.

Územní plán Urbanice

Dotace na pořízení územního plánu pro obec Urbanice. Dotace a vlastní projekt zatím probíhá.

Rozšíření dětského hřiště v Urbanicích

Ke stávajícímu dětskému hřišti budou doplněny další herní prvky, které zajistí sportovní a herní vyžití dětí a mládeže všech věkových skupin.

Dostavba kanalizace a výstavba nové ČOV pro obec Urbanice - PD

Cíl projektu: Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace na novou čistírnu odpadních vod v obci Urbanice vč. dopojení kanalizačního řadu. Dokumentace bude ve stupni společné povolení vč. rozpočtu a inženýrské činnosti a získání společného povolení na výstavbu.

Podpora obchodu v Urbanicích 2020

Cíl projektu: Podpořit stávajícího prodejce v místním obchodě v obci Urbanice tak, aby byl obchod s potravinami zachován v provozu.

Modernizace objektu hasičské zbrojnice a jejího vybavení

Cíl projektu: Modernizovat výukovou místnost v hasičské zbrojnici tak, aby mohla probíhat výchova a práce s mládeží na požadované kvalitativní úrovni.

Rekonstrukce chodníků v obci Urbanice, etapa I.

Cílem projektu je vybudování nového a rekonstrukce stávajícího chodníku v obci Urbanice, které propojí severozápadní část obce s centrem a zajistí napojení na již existující chodníky směrem k sousední obci Praskačka, kde se nachází občanská vybavenost i zastávky hromadné dopravy. Nové chodníky budou využívat jak obyvatelé obce Urbanice, kteří jezdí za prací či do vzdělávacích institucí, tak i lidé, kteří do Urbanic dojíždějí za prací. Provedenou stavbou bude zásadně zlepšena bezpečnost chodců tím, že chodci budou svedeni mimo silnici III. třídy č. 32326.

  Prosím čekejte...