Urbanice
18.5 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202408:50
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

2021

Rekonstrukce vodních nádrží v obci Urbanice - PD

Cílem projektu je získat projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci/re­vitalizaci vodních nádrží v obci vč. hráze, výpustných a nápustných zařízení a na úpravu vodních koryt. Projekt navrhne opatření, které zajistí správnou funkci rybníků i vodních koryt a jejich využití pro život živočichů a růst rostlin, které do tohoto ekosystému patří. Nejdůležitější je potom zajištění funkce retence a zejména akumulace vody v krajině/obci. Rád bych, aby po provedení stavebních prací v budoucnu v rybnících plavaly ŽIVÉ ryby, aby podél břehů rostly rostliny, co normálně u potůčků a rybníků mají být, aby kolem vodních ploch byla místa pro odpočinek obyvatel a v zimě aby mohla děcka na zamrzlých plochách bruslit. Aby se s vodou neplýtvalo a zdržovala se co nejvíce v obci. Dokumentace by měla sloužit i jako celkové koncepční řešení pro revitalizaci vodních ploch a koryt v obci Urbanice.

Chytrý komunikační systém

Hlavním cílem projektu je zásadní modernizace informačních kanálů obce. Modernizace bude zejména technologická, která však ve svém důsledku přinese i efektivitu ve vytížení zaměstnanců obce, případně starosty nebo dalších volených zastupitelů. Nejdůležitější součást projektu je zavedení vícekanálového komunikačního systému

Modernizace přívěsu PS 12

Modernizovat stávající, za traktor připojitelný hasičský přívěs pro PS 12 tak, aby mohl být připojen za osobní automobil. Přestavba tedy bude na vlečný přívěs se zesílenou nápravou. Modernizovaný přívěs bude využit na převoz vybavení, které používají mladí hasiči jak na požární soutěže tak na trénik.

Podpora obchodu v Urbanicích 2021

Podpořit stávajícího prodejce v místním obchodě v obci Urbanice tak, aby byl obchod s potravinami zachován v provozu.

  Prosím čekejte...