Urbanice
18.6 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202408:07
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Vyhlášky a zákony

3. 1. 2024

Vyhlášky vydané v samostatné působnosti obce Urbanice


Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění v §5, odst. 2 uvádí, že Povinné subjekty jsou ve svém sídle povinny v úředních hodinách zpřístupnit právní předpisy vydávané v rámci jejich působnosti a to tak, aby do nich mohl každý nahlédnout a pořídit si opis, výpis nebo kopii.

Aktuálně platné vyhlášky
Označení Název vyhlášky Datum schválení Datum nabytí platnosti (vyhlášení) Datum nabytí účinnosti
1/2023 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 27.11.2023 23.12.2023 1.1.2024
2/2023 O místním poplatku ze psů 27.11.2023 23.12.2023 1.1.2024
2/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství 30.9.2021 1.10.2021 1.1.2022
3/2021 Kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky 30.9.2021 1.10.2021 1.1.2022
3/2020 Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 21.5.2020 11.6.2020 26.6.2020
5/2020 O ochraně veřejné zeleně 21.5.2020 11.6.2020 26.6.2020
6/2020 O nočním klidu 24.9.2020 24.9.2020 9.10.2020
Ostatní dokumenty

Označení

Název dokumentu Platnost od Platnost do
--- Provozní informace o výběru poplatků pro rok 2023 1.1.2023 31.12.2023
--- Provozní informace o výběru poplatků pro rok 2022 1.1.2022 31.12.2022
Zrušené vyhlášky

Označení

Název dokumentu Datum nabytí účinnosti Datum pozbytí platnosti
1/2020 O místním poplatku ze psů 26.6.2020

31.12.2023

1/2022 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2023

31.12.2023

1/2021 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022

31.12.2022

2/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.6.2020

1.1.2022

4/2020 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Urbanice 11.6.2020

1.1.2022

1/2016 O nočním klidu 10.11.2016

24.9.2020

1/2014 O používání pozemků a komunikací obce k provozu a parkování motorových vozidel 13.3.2014

1.1.2022

1/2013 O místním poplatku za … a odstraňování komunálních odpadů 6.2.2013

11.6.2020

2/2004 O místních záležitostech veřejného pořádku na území obce Urbanice 21.11.2004

1.1.2022

4/2004 O místním poplatku za zhodnocení stavebních pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace 21.10.2004

1.1.2022

1/98 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 5.5.1998

1.1.2022

1/97 O místních poplatcích 11.12.1997

11.6.2020

Vybrané zákony

Nejdůležitější předpisy pro jednání a rozhodování obce Urbanice

 1. ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
 2. usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
 3. zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
 4. zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
 5. zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
 6. zákon č. 72/2012 Sb. O obcích – změny z r. 2012
 7. zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
 8. zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
 9. zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
 10. zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 11. zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
 12. zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
 13. zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 14. zákon č. 14/2017 Sb. … kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
 15. zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
 16. zákon č. 111/2019 Sb. …kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
 17. zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 18. zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
 19. zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Další postupy a předpisy

Citace pramenů

Informace o způsobu citace dokumentů použitých pro komponování této internetové prezentace

Počítání lhůt dle správního řádu

Jaké jsou lhůty a jak se počítají – dle Správního řádu i dle jiných předpisů

Odkazy na metodiky a jiné předpisy

 • Zadávání Veřejných zakázek – Ekonomický odbor, oddělení metodiky a kontroly, pro vás zpracovalo výběr právních vět – judikatury z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a pravomocných soudních rozhodnutí, z oblasti zadávání veřejných zakázek (viz zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
  Prosím čekejte...