Urbanice
15.2 °C
Dnes je Pondělí
20. 05. 202423:00
21. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Komunitní sociální práce pro občany

Historie

Sociální práce v malých obcích není příliš rozšířená a často ani nevíme, co obnáší. V našem mikroregionu jste se s ní mohli potkat v rámci projektu Hradeckého venkova, kdy mezi vás vstupují sociální a komunitní pracovnice a nabízejí vám pomoc a podporu. Pro následující období se našim obcím podařilo získat dotaci na rozvoj sociální práce. Od ledna 2024 se tak můžete těšit na intenzivnější nabídku individuální i skupinové podpory, workshopy, setkání a vzdělávací programy, na kterých budete dostávat aktuální informace a v rámci aktivizace vyzkoušíte řadu terapeutických technik.

Oblasti podpory a pomoci

Budeme vás podporovat při podávání žádostí o dávky na úřadu práce, žádostí o důchody a další, při navázáni spolupráce s pečovatelskou péčí, při vyjednávání o pomoci v pobytovém zařízení. Budeme podporovat rodiny s malými dětmi, aktivizovat seniory a osaměle žijící osoby, pomáhat při řešení nepříznivých sociálních situací, při komunikaci s úřady a dalšími odborníky v sociální oblasti. V neposlední řadě budeme spolupracovat se zástupci vašich obcí, podporovat je v činnostech, které povedou k rozvoji obcí i v sociální oblasti.

Tuto práci budou v našem území realizovat sociální pracovnice s odpovídajícím vzděláním, a to na dva plné úvazky. V první fázi se představí ve všech obcích, vysvětlí, jak se na ně můžete obrátit, kde je zastihnete. Budou se účastnit obecních setkání a aktivit a zjišťovat, jaké potřeby a problémy řešíte. Od začátku bude fungovat individuální poradenství.

Více informaci o projektu, včetně kontaktů, získáte na stránkách Mikroregionu Urbanická brázda, kde budou postupně zveřejňovány aktuální pozvánky na skupinové akce a nabídka individuální podpory. Sledujte nás i na fcb – FB Urbanicko.

Co je sociální práce?

A co si představit pod pojmem sociální práce? Dle Profesní komory sociálních pracovníků, z.s. je všechna práce sociální; pokud je asociální, už to není „práce“. Jak se tedy pozná sociální práce od ostatních prací? Pokusů definovat obor je bezpočet a zdá se, že ani jedna definice není přijatelná pro všechny a jaksi univerzálně platná.

Sociální práce je:

  • vysoce specializovaná pomáhající činnost, jejímž cílem je zvyšovat nebo stabilizovat kvalitu života lidí, u kterých je tato kvalita ohrožena nebo omezena
  • vykonávána kvalifikovanými sociálními pracovníky, a jako taková přináší zlepšování situace ohrožených osob a přispívá k jejich optimálnímu fungování ve společnosti
  • je postavena na koncepci lidských práv a sociální spravedlnosti jako základních hodnotách
  • činnost, jež na všech úrovních směřuje k vyšší sociální soudržnosti, optimálnímu fungování společnosti a udržení zdravého společenského klimatu
  • ovlivňování společenského prostředí tak, aby neposilovalo nerovné podmínky (z Memoranda ke 100 letům oboru (květen 2018, zástupci profese v ČR)

Sociální práce je profesionální aktivita zaměřená na pomáhání jednotlivcům, skupinám, či komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování, a na tvorbu společenských podmínek, příznivých pro tento cíl. Národní asociace sociálních pracovníků, NASW, 1973 (in Navrátil, 2001).

Základní princip sociální práce je profesionální pomoc člověku. Intervence sociálního pracovníka tak musí být kompetentní odpovědí na žádost člověka nebo třetí strany o pomoc v životní situaci, s hlediskem ochrany lidské důstojnosti a orientací na zdroje. Vrcholem profesionality sociálního pracovníka je schopnost rozlišit, zda se má v dané chvíli pomáhat člověku, nebo měnit systém. (Límová, 2018)

  Prosím čekejte...