Urbanice
14.3 °C
Dnes je Úterý
21. 05. 202400:26
21. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Úřad a Občan

9. 2. 2023

Základní informace o Úřadu a o Obci

Přehledné zobrazení základních informací o Obci z pohledu Územní samosprávy, o Obecním úřadu a o katastrálním ú­zemí

Organizační struktura

Organizační strukturu Obecního úřadu, členové zastupitelstva současní i dřívější a komise a další kontrolní orgány obce.

Důležité kontakty

Zde jsou uvedeny souhrnně všechny kontakty. Zejména na představitele Obce, Obecního úřadu, složek IZS, lékařů a Poruchových služeb.

Kde nás najdete

Kde nás najdete

Povinně zveřejňované informace

Dle zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím povinný subjekt (Obec Urbanice) zveřejňuje strukturu informací a osnovu popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Elektronická podatelna a elektronický úřad

Zde naleznete elektronickou podatelnu. Jedná se o kontaktní formulář, kterým je možno provést podání. Dále je možno provést podání formou e-mailové zprávy nebo na technickém nosiči dat (usb flash).

Poskytování informací a příjem podání

Zde naleznete informace o možnosti podání žádosti o informace jednotlivými způsoby. Dále zde naleznete podrobnosti žádosti o informace, informace o příjmu žádostí, o opravných prostředcích a také o sazebníků úhrad.

GDPR

Obec Urbanice zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. Zde najdete podrobnosti a další informace o pověřenci pro GDPR.

Hospodaření obce

Zde naleznete přehled návrhů rozpočtů obce, schválených návrhů obce, rozpočtových výhledů a rozpočtových opatření. Tyto informace byly vyvěšeny na Úřední desce a tato stránka přináší přehledný výtah těchto informací.

Zápisy ze Zastupitelstva obce

Zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva obce.

Vyhlášky a zákony

Vyhlášky Obce Urbanice, které byly vydány v rámci samostatné působnosti. Zde naleznete úplné znění těchto vyhlášek vč. možnosti jejich stažení.

Krizové řízení obce, ochrana obyvatelstva - rozcestník

Rozcestník. Popis krizového řízení, ochrany obyvatelstva a principy, na kterých Krizové řízení funguje. Výpis aktuálních krizových situací – výtah z úřední desky a článků.

Komunitní sociální práce pro občany

Komunitní sociální práce v Mikroregionu Urbanická brázda

  Prosím čekejte...