Urbanice
18.5 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202409:30
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Zdvojkolejnění trati

Popis problému v kostce:

Správa železnic požádala obec o vyjádření k projektové dokumentaci na Územní rozhodnutí. Změny pro krajinu jsou zásadní a nyní je (možná) poslední šance něco ještě upravit.

Projektu zdvojkolejnění se vyhnout nedá, jedná se o liniovou stavbu státního významu, takže připomínky o pospolitosti obou vesnic (což je stejně diskutabilní obrat i nyní) budou bezpředmětné.

V rámci zásadního navýšení dopravy na železnici a zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h je zřízení úrovňového křížení (železničního přejezdu) špatné řešení. Závory by byly z větší části dne stále dole. Předpokládá se 90 osobních vlaků denně a až 83 nákladních vlaků denně.

Co nás čeká:

Zásadními úpravami, se kterými se naše obec bude potýkat jsou následující:

 • úrovňový přejezd se zruší a silnice z Urbanic povede podél trati přímo do Vlčkovic – po naší straně železnice
 • do Praskačky se autem dostaneme pomocí podjezdu, který bude přibližně na půl cesty do Vlčkovic, ale ještě před současným přejezdem Vlčkovice – Praskačka.
 • pod železnicí bude postaven nový podchod pro pěší i pro cyklisty, vyústění toho podchodu na naší straně je ovšem nešťastné (z hlediska vedení rampy na naší straně).
 • podél trati bude vybudována nízká protihluková stěna
 • zastávka jako taková bude od současného železničního přejezdu směrem na Hradec, přičemž z každé strany trati bude přístupný jeden směr.

Dokumentace

je na odkazu níže.

https://pa.urbanice.cz/…22-09-11.zip

Popis jednotlivých staveb

Přeložka silnice na Hradec a podjezd do Praskačky
 • přeložkou silnice se nám zjednodušší cesta do Hradce, ale prodlouží se cesta do Praskačky. A to o 1 km.
 • cesta do Hradce se ale zjednodušší i dalším lidem, kteří budou Urbanicemi projíždět (a to zejména spojovací cestou z Urbanic na Lhotu pod Libčany).

podjezd.jpg (1.42 MB)

Zastávka
 • nově bude přeložena těsně k současnému železničnímu přejezdu a nástupiště povedou směrem na Hradec Králové
 • nástupiště budou dlouhá 100 m
 • přístup k nástupištím bude z jedné strany přímo po povrchu, na druhé nástupiště se bude muset jít podchodem.
 • Součástí zastávky je i odstavná plocha pro bicykly.

nastupiste.jpg (2.43 MB)

Podchod pro pěší
 • Bude se zakrytím rampových částí. Způsob bočního zakrytí není zřejmý.
 • Délka rampových částí je 60 m a vyústění podchodu na naší straně je až u brány na zahradu u J. Růžové.
 • Podchod je poměrně hluboký, zejména večer nebude zajištěna bezpečnost osob.

podchod.jpg (1.44 MB)

podchod-rampa-urbanice.jpg (477 KB)

podchod-rez.jpg (700 KB)

podchod-schodiste.jpg (275 KB)

Protihluková stěna
 • je navržená po obou stranách železniční trati s nízkou výškou
 • výška nad temenem kolejnice je 1,5 – 2,0 m
 • s ohledem na výšku PHS bude 3/4 výšky souprav vidět

protihlukovka.jpg (256 KB)

Připomínky

Objektivní připomínky (pro celou obec)

Zásadní z pohledu bezpečnosti pro naše obyvatele jsou následující faktory:

 • oblouk silnice od Vlčkovic – rychlostní omezení s ohledem na poloměr oblouku
 • chodníky pro občany od podchodu
 • vyústění podchodu na naší straně se pokusit dostat na hlavní silnici a ne cestu podél trati
 • způsob monitorování podchodu s ohledem na bezpečnost chodců (hlavně dětí) – je to temné místo, kam není vidět. Tedy nějaký kamerový systém …
 • zimní údržba podchodu s ohledem na středové zábradlí
 • průchod pro starší lidi – budou schopní používat podchod bez výtahu?
 • vyhodnotit výšku protihlukové stěny, co je dostatečné, ale taky co je esteticky přijatelné
 • zkrácení cesty do HK zvýší zásadně dopravu v Západní ulici – nastavit omezení průjezdnosti
 • možnost provést jihozápadní obchvat obce, tj. aby silnice od Vlčkovic v budoucnu prošla mezi „Růžovými“ a tratí a za Haldou se stočila na sever, obešla JZD po jeho západní straně a na silnici I/11 se připojila v místě současné křižovatky kruhovým objezdem.
 • soulad vedení chodníků s plány obce do budoucna
 • BTS stanice za PHS u současného nádraží
 • další vedení přes obecní a soukromé pozemky u lokality č. 2 (fialová čára)
 • Nedostatečná délka PHS ve vztahu k lokalitě č. 2
 • Zábradlí před čp. 93

Subjektivní připomínky (důvody jednotlivých domů/obyvatel)

Všeobecně

 • u čp. 93 jsou 2 bytové jednotky.
 • Další snížení kvality života díky zvýšenému hluku a otřesům během stavby i následně díky zvýšenému brždění aut před plánovanou zatáčkou v obou směrech a přechodu pro chodce. Toto se týká kromě Urbanic 93 též Urbanic 62 a 59 a Praskačky 91. Hluk, prašnost, chvění nemovitostí, práce ve večerních a nočních hodinách. Obyvatelé v čp. 93 pracují v třísměnném provozu a ve dvanáctihodinových směnách dlouhý/krátký týden. Pro všechny důležitá možnost odpočinku po práci a před prací. V čp. 62 a 59 žijí starobní důchodci, pro které kvalitní odpočinek také důležitý a potřebný. 
 • Ke snížení kvality již částečně došlo díky demolici budovy původního nádraží a vedlejší budovy, obývané panem Dostálkem. Přestože jsou vlakové soupravy méně hlučné a svršek novější, došlo ke zvýšení hlučnosti a četnosti otřesů v závislosti na rychlosti a hmotnosti projíždějících vlaků díky vzniklému otevřenému prostoru.
 • Tímto klesne také zásadním způsobem hodnota jak této nemovitosti, a také nemovitostí okolních, které se stanou díky tomuto téměř neprodejnými.
 • Díky podchodu, jeho problematické dostupnosti, délce a vzdálenosti, dojde k vzájemnému odcizení a naprostému odtržení od přátel, známých a života ve vedlejší obci především pro seniory a jiné handicapované osoby, pro které je každý metr navíc, který musí ujít za pomoci různých pomůcek jako například berle, nepřekonatelným problémem. Tito lidé chtějí být soběstačnými a nechtějí stále požadovat služby po svých blízkých či známých, kteří kolikrát ani nemají k dispozici automobil nebo čas. (výtahy?)

Dům čp. 93 (Jana Růžová)

 • v případě havárie v oblouku – bezpečnost obyvatel domu
 • při jízdě vozidel od Vlčkovic budou obytné místnosti v přízemí i patře oslněné
 • při průjezdu vozidel bude jistě v patře překročen hlukový limit – má vliv na výšku PHS

Další postup

Obec se k projektu vyjádří – negativně. Pro takto koncipované vyjádření potřebuji ovšem:

 • podporu všech občanů (formou petice)
 • přibližně znát vaše názory (anketa)

Přístup k anketě je zde:

https://urbanice.cz/…/default/124

Pro vstup do ankety musíte zadat své telefonní číslo a následně do SMS zprávy obdržíte kód, který zadáte do té ankety a tím se to spustí.

  Prosím čekejte...