Urbanice
14.4 °C
Dnes je Pondělí
20. 05. 202423:10
21. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Prohlášení o přístupnosti

7. 3. 2022

Prohlášení o přístupnosti

Obec Urbanice se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky https://urbanice.cz, https://www.urbanice.cz, https://pa.urbanice.cz a mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz a Úřadvmobilu.cz

V souladu s §8 zákona č. 99/2019 Sb. Obec Urbanice uvádí, že:

  • internetové stránky jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní
  • přístupné pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením
  • a tyto internetové stránky jsou tak v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů s výjimkami uvedenými níže.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 28.2.2022.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek společností URBITECH s.r.o., se sídlem Jalubí 453, 687 05 Jalubí.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Další formáty – na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu epodatelna@urbanice.cz nebo použít další možné způsoby kontaktu uvedených zde.

Kontakt na osobu odpovědnou za správu obsahu a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Obec Urbanice
starosta obce
čp. 40, 503 27 Urbanice
email: epodatelna@urbanice.cz

Kontakt na technického provozovatele:

URBITECH s.r.o.
Jalubí 453, 687 05 Jalubí
email: urbitech@urbitech.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz

Ostatní

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako „GDPR“.

Služby využívající osobní údaje

Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání.

Odběr novinek e-mailem, SMS zprávou, Facebook, Instagram, Twitter

Pro využívání služby odběru novinek (abonentní systém) potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání zpráv s novinkami.

Webové formuláře

Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně.

Webové formuláře mohou pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.

Odvolání souhlasu

V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, zašlete tento požadavek správci osobních údajů způsobem uvedeným zde.

Smluvní strany

Správcem těchto osobních údajů je Obec Urbanice

Zpracovatelem je společnost Urbitech s.r.o.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích ú­dajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies se vztahuje na analytické a marketingové cookies třetích stran.

Odvolat souhlas

Vyjádřili jste souhlas s ukládáním analytických nebo jiných cookies. Pro odvolání souhlasu klikněte zde.

Cookies třetích stran

Tento web využívá Google ReCaptcha v3 jako ochranu před automatizovanými přístupy a možnému napadení roboty.

Tento web využívá Google Analytics pro analýzu přístupů, abychom na základě těchto dat mohli web vylepšovat a nabídnout tak návštěvníkům co největší komfort.

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Kontakt na správce webu

Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových stránek (obec Urbanice) nebo na společnost Urbitech s.r.o., která je dodavatelem redakčního systému Hlášenírozhlasu.cz a technologií umožňujících provoz těchto webových stránek. Kontakty viz výše.

  Prosím čekejte...