Urbanice
18.5 °C
Dnes je Sobota
13. 07. 202408:58
28. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě mimo úř. dobu)

Jak správně třídit odpad

Na začátek je nutné uvést, že my odpady nerecyklujeme, pouze můžeme zajistit správné třídění odpadů. Rozdíl je zřejmý:

 • Třídění odpadu je rozdělování odpadů podle druhu.
 • Recyklace je technologický proces zpracování odpadů.

Existuje mnoho zdrojů, kde je popsáno jak „zaručeně správně“ třídit odpad, nicméně jeden by se v tom ztratil. Dále vám zkusíme dát několik jednoduchých rad, jak jednoduše postupovat. Na konci článku jsou uvedeny odkazy, kde se dozvíte další informace.

V rámci zde uváděných informací se nezabýváme zkazkami, jak někdo viděl, že azbest nasypali na kupu na běžné skládce a zahrnuli, nebo že kontejner bílého skla nasypali na náklaďáku na jednu korbu s tím barevným (ten náklaďák má přepážky), případně „zaručené“ informace o tom, že „stejně jde všechno na jednu skládku“.

Myšlenka třídění odpadu

Základní myšlenkou je, že to co vyhodíte do černé popelnice (Směsný komunální odpad) – to už se netřídí a jde to v lepším případě do spalovny, obvykleji ovšem na skládku – což je špatně. Některé materiály samozřejmě v zemi shnijí a je to v pořádku, ale každý si asi sám dokáže představit, že většina těch vyhozených odpadků může v zemi přežít staletí.

To, co vyhodíte obecně do „nádob“ na tříděný odpad NEJEDE na skládku, ale do recyklačního centra. Tam dochází k dalšímu třídění a většina z tohoto odpadu (společnost EKO-KOM uvádí až 95%) je vytříděna a z tohoto množství jsou až 3/4 zpětně využity (opět zdroj společnost EKO-KOM a článek zde).

Základní rady

 • Pamatujte, že existuje zpětný odběr. Vysloužilé věci můžete odkládat zdarma u prodejců nebo na vybraných místech. Vlastně, pokaždé, když si koupíte nový spotřebič, tak ten starý můžete ponechat u prodejce. To by mělo fungovat i při objednání přes internet.
 • Z papíru není třeba odstraňovat spony, svorky, zbytky izolep, průhledná okénka, apod.
 • Nemá smysl vymývat obaly. Jen si zanesete kanalizaci. Význam to má jen když obaly delší dobu skladujete – tedy z hygienického hlediska. Odpad zanesete ale pouze vymýváním tuků. A to nejen obecní řad ale i vaši přípojku. 
 • Z PET lahví sundejte tzv. rukávový návlek. To je etiketa na PVC fólii, která znemožňuje recyklaci.
 • Sklo zbytečně nerozbíjejte. Ztížíte tím jeho další třídění na třídícím pásu.
 • Z elektrospotřebičů není třeba vymontovávat vestavěné baterie. O to se postará zpracovatel.
 • Textil vždy do kontejnerů vhazujte v igelitových taškách nebo pytlích. Zjednodušíte tak svoz. Špinavý textil do modrého velkého kontejneru.
 • Některé odpady od Vás mohou převzat jen osoby k tomu oprávněné. Jedná se zejména o autovraky a nebezpečné odpady, azbest, apod.
 • Když si nejste jisti, dejte ten obal tam, kam si myslíte, že se nejvíce hodí. On už ho někdo ve třídící lince dá tam, kam patří. To znamená – NEDÁVEJTE HO DO ČERNÝCH POPELNIC.
 • Když odpad rozbijete na základní součásti, můžete je vytřídit tak, že jednotlivé suroviny hodíte tam, kam patří.

 • Zmenšete obsah odevzdávaného odpadu – sešlápnutí plastových lahví, tetrapacků nebo plechovak. Stejně tak papírové krabice je důležité rozložit, nebo rozřezat na menší kusy. Proč? Zabírá to pak méně místa.
 • Odpady nikdy nepalte. Krom toho, že si zaneřádíte komín vypustíte do ovzduší i nebezpečné splodiny, které vám a vašemu okolí mohou způsobit vážné újmy na zdraví.

Co kam patří

V následujícím abecedním seznamu jsou uvedeny dle abecedy jednotlivé druhy odpadů s popiskem kam s nimi. Seznam byl převzat ze stránek tříděníodpadu.cz. Mimochodem, na tomto webu je spousta hezkých článků o tom, jak se odpady třídí a dále zpracovávají. Pokud v dalším textu naleznete informaci, že:

 • odpad máte zavést na sběrný dvůr, tak máte několik možností:
  • sběrný dvůr, který našim občanům nesmí odepřít odevzdání odpadů je sběrný dvůr Marius Pedersen na třídě Bratší Štefanů v Hradci Králové. Ostatní (bohužel i bližší sběrné dvory) nejsou pro „přespolní“ obyvatele …)
  • můžete počkat na systém sběru Velkoobjemového a Nebezpečného odpadu, který pořádá obec Urbanice.
 • odpad máte předat specializované/au­torizované firmě – pokud byste tyto firmy nedohledali na internetu, můžete se zeptat na obecním úřadě nebo v centrále svozové firmy – Marius Pedersen.

A

 • ALOBAL Sběrné nádoby na drobný kovový odpad, sběrný dvůr.
 • AKUMULÁTORY Sběrný dvůr, specializované firmy. Za výkup baterie dostanete slušné peníze. 
 • AKVÁRIA Možno do kontejneru na barevné sklo. Lépe na sběrný dvůr. Bez vody, samozřejmě. Akvária, které nejsou ve špatném stavu je nejlepší zanést do RE-USE center.
 • AUTOVRAK Prostřednictvím autorizovaných likvidátorů, sběrný dvůr.
 • AUTOSKLO Sběrný dvůr. (Autoskla není možné recyklovat spolu s běžným sklem (proto je do kontejnerů na běžné sklo neházejte). Mimo fólie obsahují i různé pryskyřice a tónovací pokovení. V poslední době obsahují autoskla (především čelní) i různé senzory. Ty se nacházejí většinou v místě, kde je vnitřní zpětné zrcátko. Mohou být buď pevnou součástí skla, nebo k němu být připojeny pomocí lepidel či gelových podložek. Ve sklech automobilů můžeme najít i antény. V neposlední řadě jsou pak součástí skel i zařízení pro jejich vyhřívání).
 • AZBEST Zabalit (uzavřít) do igelitu a kontaktovat autorizovanou firmu. Azbestové desky nejsou samy o sobě nebezpečné, pokud jsou tam, kde jsou. Či lépe řečeno nejsou úplně nebezpečné v „klidovém stavu“. Potíž nastává, když se s nimi začne manipulovat. Řezat, lámat. K tomu často dochází při demontážích, rekonstrukcích, přestavbách a jiných zásazích, které probudí azbestová vlákna z letargie. Je samozřejmé, že k témuž dochází i během těžby a transportu azbestových materiálů. Proto, narazíte-li doma při rekonstrukci na azbest, mějte se na pozoru! Stejně tak se mějte na pozoru, najdete-li ve vaší blízkosti volně ložený azbest. Například v polorozpadlých budovách. Světem se šíří zákaz jeho používání, popřípadě zákaz používání v blízkostech lidského obydlí. Tento zákaz platí i u nás. Více o azbestu ZDE.

B

 • BAKELIT Sběrný dvůr nebo směsný odpad.
 • BALICÍ PAPÍR Klasický balicí papír do kontejneru na papír. Povoskovaný (nebo znečištěný) do směsného odpadu.
 • BARVY Zbytky barev do sběrného dvora nebo do kontejnerů na nebezpečný odpad. Pečlivě uzavřít. Nevylévat do kanalizace!
 • BATERIE Sběrné boxy, některé kontejnery na elektroodpad. U nás je tento sběrný box v Obchodě
 • BIOODPAD Cokoli, co je biologického původu, je možno kompostovat. Do hnědých kontejnerů. Jsou to zbytky z kuchyně nebo veřejného (či neveřejného) stravování. Tedy to, co oloupete, okrájíte, nesníte nebo na co nemáte chuť. Ale nejen to. Je to například posekaná tráva, uřezané větve, dřevo a zbytky ze zemědělské výroby. Nebo potravinářské výroby. Je to tedy všechen odpad biologického původu. Nebo chytřeji řečeno jsou to jakékoli odpady, které podléhají aerobnímu (za přítomnosti kyslíku) nebo anaerobnímu (bez přístupu kyslíku) rozkladu. Nepatří sem ale: maso a živočišný odpad (kosti, masové odřezky, šlachy, uzeniny atd.); rostliny napadané chorobami; cigarety a nedopalky; obaly vyrobené z bioplastů; jedlé tuky a oleje; exkrementy zvířat, která krmíme masem; vlhčené ubrousky
 • BIOPLAST 100% bioplast lze kompostovat. Ostatní (což je většina) směsný odpad. Ne do žlutého kontejneru na plast!
 • BLISTRY (BOL) od léků, bonbonů (takový ten plast slepený s s hliníkem) směsný odpad. Ale podle zásady – ze žlutého kontejneru to přeberou – tak můžete i tam … 
 • BRÝLE Sbírají je některé charitativní organizace, které je pak dodávají do chudších částí světa. Jinak směsný odpad.

C

 • CD Směsný odpad. Větší množství na sběrný dvůr. Nikdy nepalte v kamnech. Ale podle zásady – ze žlutého kontejneru to přeberou – tak můžete i tam …
 • CELOFÁN Původní celulozový celofán bylo možné kompostovat. Současný je z BOPP fólie – takže směsný odpad.
 • CEMENT Ztvrdlý cement nebo cementové bloky na sběrný dvůr. Nebo prostřednictvím firmy zabývající se odvozem a likvidací stavebního odpadu. Totéž platí o vybouraném zdivu, zbytcích z demolic, apod.
 • CIGARETOVÉ NEDOPALKY Popelník. Cigaretový nedopalek je vlastně filtr obalený papírem s troškou (většinou) chemicky upraveného tabáku a cigaretového papíru. Na první pohled nic, co by stálo za řeč. Jenomže… většina cigaretových filtrů je vyrobena z acetátu celulózy. Někdy se tomuto materiálu říká acetátové hedvábí. Jak poetické, že? To je vlastně plast, který jen tak sám od sebe nezmizí. To u plastu nepřekvapí. Naopak lze předpokládat, že dochází k fragmentaci. Tedy jevu, při kterém vznikají mikroplasty. Potíž je v tom, že během kouření se v tomto materiálu zachycují některé škodlivé látky a ty v něm zůstávají. A jak bývá u takových látek zvykem, jakmile k tomu mají příležitost, uvolňují se do okolí. Do vody, do půdy. Z filtrů na bázi aktivního uhlí se uvolňují uhlíkaté sloučeniny. Cigaretové nedopalky tak lze označit za vcelku závažný zdroj úniku nebezpečných látek. Některé z nich jsou pro okolí škodlivé i v malém množství. Pro některé vodní živočichy je výluh z cigaretových nedopalků doslova zkázou. To říká studie Univerzity v San Diegu: většina sladkovodních ryb nepřežije ve výluhu jednoho cigaretového nedopalku na litr vody.
 • ČASOPISY TIŠTĚNÉ NA KŘÍDOVÉM PAPÍRU Směsný odpad. Nepálit v kamnech!
 • ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY V obalu na sběrný dvůr nebo do kontejneru na nebezpečný odpad (poznáte podle informačních značek na obalu). Vylévat do výlevky zbytky není nejlepší nápad. Jinak samozřejmě také směsný odpad.

D

 • DEODORANTY (obaly) v plastových do kontejneru na plasty. Ve skleněných do zeleného kontejneru na sklo. Aerosolové (pod tlakem) směsný odpad – ne do kontejneru na kovy, zpracovatel je vyřadí – leda byste tu nádobu prosekli / prořízli když je ZCELA PRÁZDNÁ.
 • DLAŽDICE A DLAŽBA Sběrný dvůr, jedná se o stavení odpad.
 • DRÁTĚNÉ SKLO Sběrný dvůr.
 • DRÁTĚNKA je z kovu, do kontejneru na kovy.
 • DŘEVO / DŘEVOTŘÍSKA Sběrný dvůr.
 • DRÁTY Sběrný dvůr. Kabely a různé propojky možno do kontejneru na elektroodpad.
 • DURAL Sběrný dvůr.

E

 • ELEKTROSPOTŘEBIČE Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru, popř. svoz velkoobjemového odpadu.
 • ETERNIT Může obsahovat azbest. Zacházet opatrně. Likvidaci svěřit odborné firmě. Popř. postup jako u azbestu.

F

 • FILMOVÝ MATERIÁL Je možno odevzdat ke zpracování ve specializovaných firmách. Jinak směsný odpad.
 • FOTOGRAFIE Směsný odpad. Staré, bez lesklého povrch možno kontejner na papír.
 • FROTÉ PRÁDLO A RUČNÍKY Ideálně sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. Pokud jsou v dobrém stavu tak kontejnery na použitý textil.

G

 • GRAMODESKY / VINYL Směsný odpad. Obaly bez povrchové úpravy do papíru.
 • GUMA Směsný odpad.

H

 • HALOGENOVÁ SVÍTIDLA Kontejnery na svítidla (Ekolamp) nebo sběrný dvůr. Výbojky do kontejnerů na úsporné žárovky. U nás jsme na to zařízeni v Obecní stodole. Přístup po domluvě.
 • HLINÍK Kontejnery na kov. Sběrný dvůr.
 • HOBRA Sběrný dvůr.
 • HOUBIČKY A ŽÍNKY Směsný odpad.
 • HRNCE, KASTROLY A PÁNVE Kontejnery na drobný kovový odpad, směsný odpad.

CH

 • CHROMOVANÉ A POCHROMOVANÉ PŘEDMĚTY Sběrný dvůr. Menší do kontejnerů na drobný kovový odpad.
 • CHEMIKÁLIE Nebezpečný odpad, sběrný dvůr. Nevylévat do záchodů, umyvadel, van nebo kanalizace!

I

 • IGELIT Žlutý kontejner na plast.
 • INFEKČNÍ ODPAD Specializované firmy. Infekční odpad z domácností pečlivě zabalit a odevzdat ve zdravotnickém zařízení (ideálně po předchozí domluvě).

J

 • JUTA Směsný odpad.
 • JEHLY Z TETOVACÍCH SALONŮ – Odpad resp. jehly pocházející z provozu tetovacích salonů patří do nebezpečných odpadů kat.č. 18 01 01, s kterým se musí nakládat a likvidovat dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.. Jedná se o stejný odpad dle zákona jako je odpad ze zdravotnických zařízení.

K

 • KABELY Kontejnery na elektroodpad, sběrný dvůr.
 • KABELKY A TAŠKY Pokud v dobrém stavu tak kontejner na použitý textil. Jinak směsný odpad.
 • KAMENINA Směsný odpad, sběrný dvůr.
 • KELÍMKY OD JOGURTŮ apod. Žlutý kontejner na plasty.
 • KELÍMKY OD PIVA A NÁPOJŮ (POVOSKOVANÉ) Směsný odpad. PLASTOVÉ do plastu.
 • KERAMIKA, KERAMACICKÉ DLAŽDICE Směsný odpad, sběrný dvůr, jde o stavební odpad.
 • KLÍČE kontejner na drobný kovový odpad.
 • KNIHY Modrý kontejner na papír. Nepapírové přebaly do směsného odpadu.
 • KOBERCE Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový od­pad.
 • KOMPOSTOVATELNÉ OBALY Pokud máte kompost, tak na kompost – v našem případě hnědé kontejnery na bioodpad, které se kompostují.
 • KOPÍROVACÍ PAPÍR Směsný odpad.
 • KOSMETIKA Zbytky nechte v nádobách (tzn. zbytečně nevypouštět do kanalizace) a vyhazujte plast do plastu, sklo do skla. Tlakové kovové nádobky směsný odpad – leda byste tu nádobu prosekli / prořízli když je ZCELA PRÁZDNÁ.
 • KRABIČKY OD CIGARET – papír do papíru, folie do plastu.
 • KRÉMY V obalech dle materiálu. Plastové do plastu, skleněné do skla.
 • KŘÍDOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Jsou míněny i tzv. luxusní časopisy tištěné na křídovém papíře.
 • KOŽENÉ ZBOŽÍ A KOŽEŠINY Pokud je použitelné tak kontejner na textil. Jinak směsný odpad.
 • KVĚTINÁČE PLASTOVÉ Pokud nejsou z PVC tak kontejner na plast. Stejně tak truhlíky a podobné. Ideálně nejprve zbavit obsahu.

L

 • LAMPY A SVÍTIDLA Menší do kontejneru na elektroodpad. Větší sběrný dvůr. Vždy vyjměte žárovku / zářivku a odevzdejte ji zvlášť.
 • LEDNICE A MRAZÁKY Sběrný dvůr nebo v rámci zpětného odběru. Případně v rámci sběru Nebezpečného odpadu, případně se domluvit s Obecním úřadem a likvidovat pomocí firmy Asekol.
 • LÉKY A LÉČIVA Do lékáren. Nesplachovat do WC, to raději směsný odpad… pokud jste líní. Obaly od léků podle materiálu.
 • LEPENKA PAPÍROVÁ Modrý kontejner na papír. Netřeba zbavovat izolep nebo kovových svorek. Krabice rozšlápnout nebo rozřezat.
 • LEPIDLA Ideálně do kontejnerů na nebezpečný odpad. Jinak odpad směsný.
 • LISTÍ Nejlepší nechat tam, kam spadlo. Pokud to nelze, pak do hnědých kontejnerů.
 • LINOLEUM Sběrný dvůr nebo kontejnery na velkoobjemový odpad. Nepálit! Ne do kontejnerů na plast!

M

 • MAGNETOFONOVÉ KAZETY A CÍVKY Směsný odpad.
 • MOLITAN Sběrný dvůr, směsný odpad.
 • MATRACE Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.
 • MIKROTEN Žlutý kontejner na plast.
 • MÍČE Do brány nebo do směsného odpadu.
 • MOBILNÍ TELEFON Kontejner na drobný elektroodpad, u operátora nebo prodejce, popř. různá charita.
 • MONITORY Kontejner na drobný elektroodpad, sběrný dvůr, u prodejce v rámci zpětného odběru.

N

 • NÁBYTEK Velkoobjemový odpad, sběrný dvůr.
 • NÁPOJOVÉ KARTONY (TERTRAPAKY) Oranžový kontejner. U nás se tyto obaly dávají do žlutých kontejnerů na plast. Zavedení separátních oranžových kontejnerů neplánujeme.
 • NÁPOJOVÉ PLECHOVKY Kontejner na drobný kovový odpad, sběrný dvůr.
 • NEREZ Sběrný dvůr, menší předměty kontejnery na drobný kovový odpad.
 • NOVODUR Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy ne do žlutých kontejnerů na plasty!
 • NOVOPLAST Sběrný dvůr nebo směsný odpad. Nikdy do žlutých kontejnerů na plast!

O

 • OBÁLKY Obyčejné i bublinkové do kontejneru na papír. Netřeba z nich cokoli odstraňovat.
 • OBUV je možno vhazovat do kontejnerů na použitý textil. Jen takovou, která je ještě použitelná. Jinak směsný odpad.
 • OLEJE MOTOROVÉ U benzinových stanic, sběrný dvůr.
 • OCEL Do sběrny kovů. Jinak sběrný dvůr. Menší kusy kontejnery na kov.

P

 • PAPÍR Modrý kontejner, sběrna.
 • PAPÍROVÉ KAPESNÍKY, UTĚRKY Směsný odpad. Pokud nejsou chemicky ošetřené, možno kompostovat.
 • PILINY V malém množství lze čisté piliny kompostovat nebo dát do kontejnerů na bioodpad.
 • PLAST Žlutý kontejner na plasty (mimo PVC). Popř. sběrný dvůr. Z PET lahví odstraňte PVC etikety.
 • PLATA PAPÍROVÁ OD VAJEC Vyberte si: modrý kontejner na papír, směsný odpad, kontejner na bioodpad nebo kompost.
 • PLECHOVKY (alu) Kontejnery na drobný kovový odpad. Nebo sběrný dvůr.
 • PLENY JEDNORÁZOVÉ Do směsného odpadu. Nepálit.
 • PLEXISKLO Sběrný dvůr.
 • PNEUMATIKY V rámci zpětného odběru v pneuservisech, sběrný dvůr.
 • POČÍTAČE A POČÍTAČKY Kontejner na elektroodpad, sběrný dvůr, prodejce.
 • POHLEDNICE Směsný odpad. Staré pohlednice bez lesklé fotografie možno do kontejneru na papír.
 • POLYSTYREN Žlutý kontejner na plasty. POZOR, ne polystyren stavební, který může obsahovat zpomalovače hoření.
 • POLYURETAN Sběrný dvůr, směsný odpad.
 • PORCELÁN Směsný odpad
 • POZINKOVANÝ PLECH Sběrný dvůr.
 • PROUTĚNÉ VÝROBKY Pokud nejsou chemicky ošetřené, možno na kompost nebo spálit. Jinak směsný odpad.
 • PVC Větší množství na sběrný dvůr. Jinak směsný odpad. V rámci recyklace obalových plastů se nerecykluje. PVC obsahuje chlór. Chlór se může uvolňovat. Oficiálně se PVC jmenuje Polyvinylchlorid. PVC je velmi oblíbený plast. Je to třetí nejpoužívanější plast na světě. Především proto, že jeho výroba je levná. Jeho aplikace je v mnoha aplikacích v současnosti téměř nenahraditelná. Mimoto i proto, že se dá upravovat všemi možnými i nemožnými způsoby. Ale při nedokonalé tepelné likvidaci (recyklace plastů někdy probíhá i tepelně) se uvolňuje chlorovodík. Avšak především některé látky ze skupiny dioxinů. Je dost pravděpodobné, že dioxiny jsou s silně karcinogenní. Proto PVC do kontejnerů na plast nikdy neházejte (recyklační značka 3). A hlavně, hlavně ho nepalte doma v kamnech nebo na ohništi. Výrobky z PVC se spalují ve speciálních spalovnách, jejichž filtry škodliviny zachytí. Popřípadě se recyklují mechanicky. Ale podle zásady – ze žlutého kontejneru to přeberou – tak můžete i tam … 

R

 • REPELENTY Nevylévat do kuchyňského odpadu ani WC! Ideálně do kontejneru na nebezpečný odpad.
 • ROLETY pokud jsou z papíru papír, jinak směsný odpad.
 • RULIČKY OD TOALETNÍHO PAPÍRU, KUCHYŇSKÝCH UTĚREK: je to v principu jedno. Ty nebarvené v malém množství možno na kompost.
 • ŘEDIDLA Dobře uzavřené do kontejneru na nebezpečný odpad. Nebo sběrný dvůr. Nevylévat do odpadu!

S

 • SÁČKY OD CHIPSŮ, SLADKOSTÍ Směsný odpad.
 • SÁDROKARTON Sběrný dvůr.
 • SAMOLEPKY i podklad samolepky do směsného odpadu.
 • SILIKONY Směsný odpad.
 • SILON Směsný odpad.
 • SKELNÁ VATA Sběrný dvůr. Ideálně zabalená v igelitu. Ve větším množství specializovaná fir­ma.
 • SKLENICE Kontejner na sklo. Pozor! Varné sklo do směsného odpadu.
 • SKLO Kontejnery na sklo. Bílé na čiré (průhledné) a zelené na barevné sklo. Pozor! Ne všechno sklo je možno vhazovat do těchto kontejnerů. DO BÍLÉHO KONTEJNERU NA SKLO PATŘÍ: Pouze bílé sklo, což jsou čiré průhledné lahve, zavařovací sklenice a skleněné nádoby z domácnosti – ne však z varného skla (nic jiného tam, prosím, neházejte). DO ZELENÉHO KONTEJNERU VHAZUJEME: Lahve z barevného skla (od piva, vína, limonád), Tabulové sklo, sklenice, Barevné skleněné obaly od léků, kosmetiky. NERECYKLUJEME A DO KONTEJNERŮ NELÁDUJEME: Keramiku, porcelán, Zrcadla, plexisklo, sexysklo, Autosklo, drátované sklo, Varné sklo, Žárovky, výbojky a zářivky, Obrazovky monitorů, televizí a různé displeje
 • STELIVO PO DOMÁCÍCH MAZLÍČCÍCH Zabalit do plastu a směsný odpad. Pokud je 100% přírodní je možno ho kompostovat nebo bioodpad.
 • STŘELIVO Specializované firmy.
 • SUŤ Sběrný dvůr nebo specializované firmy na odvoz suti. Jedná se o stavební odpad.
 • ŠANONY Papírové do kontejneru na papír. Není třeba odstraňovat kovové součásti. Šanony s plastovým potahem do směsného odpadu – nebo rozdělit materiály.

T

 • TAMPONY Směsný odpad.
 • TAPETY Směsný odpad.
 • TEFLON Směsný odpad.
 • TELEVIZORY Sběrný dvůr, nebo v rámci zpětného odběru u prodejce.
 • TEPLOMĚRY Lékárny. Pozor, ne všechny lékárny teploměry odebírají, nutno se informovat předem. S rtuťovými teploměry zacházet opatrně!
 • TÉROVÝ PAPÍR Sběrný dvůr.
 • TEXTIL Dále použitelný: sběrné kontejnery na textil, sběrný dvůr. Nepoužitelný nebo zašpiněný textil do směsného odpadu.
 • TISKÁRNY DOMÁCÍ Zpětný odběr nebo sběrný dvůr – nutno odstranit tonerové náplně!
 • TONERY A INKOUSTY DO TISKÁREN Zpětný odběr, multifunkční kontejnery na elektroodpad.
 • TRÁVA POSEKANÁ Kompost, hnědé kontejnery.
 • TUBY OD ZUBNÍCH PAST, KRÉMŮ, APOD. Pokud zcela prázdné pak žlutý kontejner na plasty.
 • TUKY Z KUCHYNĚ Pečlivě uzavřít do PETky a do kontejneru na tuky. Menší množství vsákneme do papírového ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a vhodíme do směsného odpadu.

U

 • UHYNULÁ ZVÍŘATA Možností je několik. Každopádně pokud pohřbíváte na zahradě, vyhláška nařizuje nejméně 200 m od zdroje pitné vody.
 • UMAKART Směsný odpad nebo sběrný dvůr.
 • ÚSPORNÉ ZÁŘIVKY Vždy do sběrných boxů nebo do sběrného dvora.

V

 • VARNÉ SKLO Směsný odpad.
 • VATA Směsný odpad.
 • VÍČKA OD PET LAHVÍ Ideálně separovat a odevzdávat odděleně od PETek.
 • VÍČKA OD ZAVAŘENIN, KOMPOTŮ, apod. Kontejnery na drobný kovový odpad.
 • VÍČKA Z PLASTU OD KÁVY apod. Žlutý kontejner na plasty.
 • VIDEOKAZETY Směsný odpad. Papírové přebaly do modrého kontejneru na papír.
 • VOSK ZE SVÍČEK. Směsný odpad.
 • VOSKOVÝ PAPÍR Směsný odpad. Stejně tak kelímky na nápoje (nejedná se ale o vosk, ale o plastovou izolaci).

Z

 • ZÁCLONY A ZÁVĚSY Sběrný dvůr, použitelné pak kontejnery na textil.
 • ŽÁROVKY OBYČEJNÉ Směsný odpad. Nově i sběrné boxy na světelné zdroje!
 • ŽÁROVKY ÚSPORNÉ, ZÁŘIVKY u nás do Obecní stodoly, sběrný dvůr.
 • ZEMINA Zeminu z květináčů je možné vysypat někde v přírodě nebo hnědý kontejner
 • ZRCADLA Směsný odpad.
 • ZUBNÍ KARTÁČKY A PLASTOVÉ KARTÁČE Směsný odpad.
 • ŽELEZNIČNÍ PRAŽCE Nutná odborná likvidace!!
 • ŽELEZO Do výkupen, sběrný dvůr.
  Prosím čekejte...