Urbanice
7.9 °C
Dnes je Čtvrtek
29. 02. 202413:02
09. týden

Tvorba webu

Obsah 60% Funkce 95%

Ověřování listin a podpisů

na obecním úřadě (i po tel. domluvě)

Modernizace přívěsu PS 12

kralovehradecky-kraj.png (4 KB)
Název projektu:

Modernizace přívěsu PS 12 (21RRDU5–0051)

Cíl projektu:

Modernizovat stávající, za traktor připojitelný hasičský přívěs pro PS 12 tak, aby mohl být připojen za osobní automobil. Přestavba tedy bude na vlečný přívěs se zesílenou nápravou. Modernizovaný přívěs bude využit na převoz vybavení, které používají mladí hasiči jak na požární soutěže tak na trénik.

Obsah projektu:

V průběhu roku mladí hasiči trénují na: 1) celoroční hru plamen (zejména dovednosti: běh, střelba, zdravověda, vázání uzlů, topografické znalosti); 2) soutěže v požárním útoku (zejména osvojování základních technik požárního útoku a práce s technikou a vybavením). Ve stávajícím stavu vozí vybavení na soutěže i na trénink v soukromém vlečném přívěsu, který je bez plachty a bez jakýchkoliv pořadačů na hadice, šroubení, stříkačky, savice atd. Pro převoz vybavení je tento přívěs zcela nevhodný, zejména není vůbec zabezpečen vůči krádeži. Překládání vybavení z přívěsu je navíc zdlouhavé a zbytečné. SDH Urbanice se rozhodlo provést přestavbu stávajícího přívěsu pro PS 12, kterou je možno táhnout za traktorem či nákladním vozem na automobilový podvozek. Tím bude zajištěna pohodlná a hlavně bezpečná doprava hasičského vybavení na soutěže i tréninky. Po dohodě se starostou obce a vzhledem k tomu, že spolek nemá jiné příjmy, než ze svých členských příspěvků, rozhodlo zastupitelstvo obce Urbanice na svém 4. zasedání v roce 2020, že spoluúčast na dotaci za SDH Urbanice uhradí. Tímto bude zaručeno zdárné dokončení projektu a bude podpořena činnost s mládeží na katastru obce.

Popis realizace:

Realizace projektu probíhala od října do prosince roku 2021. Vlastní práce byly vedeny místostarostou obce p. Ladislavem Štočkem a zástupcem SDH p. Luďkem Chvojkou. Přívěs byl koupen komerční a přestavěn v místním zámečnictví. Práce byly zdržovány nepříznivými okolnostmi, které zapříčinila epidemie COVID-19. Nicméně projekt se podařilo dokončit v rámci harmonogramu.

Přínos pro KHK:

Modernizovaný přívěs bude využit na převoz vybavení, které používají mladí hasiči jak na požární soutěže tak na trénik. Modernizací přívěsu PS 12 v rozsahu výše popsaném bude zajištěna pohodlná a hlavně bezpečná doprava hasičského vybavení na soutěže i tréninky.

Náklady:

Poskytnutá dotace: 54 000 Kč (podíl 77,94%)

Celkové náklady projektu: 100 560 Kč

Spoluúčast SDH Urbanice: 0 Kč

Datum realizace:

říjen – prosinec 2021

Stav projektu:

Projekt dokončen a vyúčtován

Štítky:
Dotace, Královéhradecký kraj
  Prosím čekejte...