Urbanice
-4.3 °C
Dnes je Sobota
02. 12. 202323:24
48. týden

Umístění Z-BOXu v obci Urbanice - záměr

22. 12. 2021
Zastupitelstvu obce byl představen záměr zajistit umístění a instalaci Z-boxu v obci Urbanice.
P. Luděch Chvojka spolu s místostarostou p. Ladislavem Štočkem představili návrh na pořízení Zboxu (automatického výdejního boxu firmy Zásilkovna). V současné době podobná služba v obci není, v sousedních obcích je služba neustále obsazena. Proto navrhují Zastupitelstvu obce pověřit starostu obce vyjednáním instalace Zboxu pro obec.

Jako nejvhodnější umístění se jeví před obchodem čp. 41. Současně pověřují starostu obce k podpisu příslušných smluv, pokud částka za instalaci zařízení nepřekročí 5000 Kč. Výpůjčka pozemku pod vlastním Zboxem se předpokládá bezúplatně – neboť jde o službu ve prospěch občanů obce, stejně tak připojení k elektrické energii se předpokládá bezúplatně – zařízení má minimální spotřebu.

Záměry, smlouvy Platí pro: Celou obec

Úřední deska
Značka: ZA-001-2021
Vyvěšeno: 22. 12. 2021 13:22 Sejmuto: 10. 1. 2022 23:00
Původce: Zastupitelstvo obce Adresát: Obecní úřad Urbanice
čp. 40
Urbanice
503 27
Přílohy k hlášení
ZA-001-2021 - Záměr na výpůjčku pozemku pro Z-Box.pdf 394.41 kB Stáhnout
Martin Fejks
Autor příspěvku
  Prosím čekejte...