Urbanice
13.6 °C
Dnes je Středa
25. 05. 202222:37
21. týden

Veřejná vyhláška - přechodná úprava - objížďka při opravě silnice I/11

21. 4. 2022

Magistrát města Hradec Králové, odbor dopravně správních agend, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákona), na základě ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona, na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád,

vydává opatření obecné povahy spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

v k.ú. Roudnice, Boharyně, Nechanice, Dolní Přím, Stěžery, Hradec Králové – Plačice, Urbanice, Lhota pod Libčany, Praskačka, Vlčkovice, Dobřenice, Nové Město

Platnost úpravy:

  • od 25.4.2022 – do 30.4.2022 (II. etapa – 1. část)
  • od 01. 5.2022 – do 01.8.2022 (II. etapa – 2. část)

Důvod: oprava komunikace silnice II/611 v úseku od křižovatky na Urbanice směr Hradec Králové Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: Metrostav Infrastructure a.s., IČ: 24204005, Koželužská 2246/5, 180 00 Praha – Šedivka, tel. 724 003 889.

Dokumenty externích původců Platí pro: Celou obec

Úřední deska
Značka: SZ MMHK/028872/2022 OD1/Rou, MMHK/072144/2022
Vyvěšeno: 21. 4. 2022 8:00 Sejmuto: 1. 8. 2022 23:00
Původce: Magistrát města Hradce Králové Odbor dopravně správních agend Československé armády 408 Hradec Králové 502 00 Adresát: Obecní úřad Urbanice čp. 40 Urbanice 503 27
Přílohy k hlášení
priloha_1028716198_0_Metrostav_Infrastructure_sil.II_611_Urbanice_II.etapa.pdf 3.72 MB Stáhnout
priloha_1028716198_1_2022-028872.pdf 391.01 kB Stáhnout
priloha_1031807538_0_Metrostav_Infrastructure_II._etpa-2.cast.pdf 3.22 MB Stáhnout
priloha_1031807538_1_2022-028872.pdf 604.77 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...