Urbanice
29.6 °C
Dnes je Neděle
26. 06. 202215:55
25. týden

Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Bobr Evropský

9. 5. 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako orgán ochrany přírody zveřejňuje

opatření obecné povahy, kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů – bobra evropského (Castor fiber) na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, Orlické hory, Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP) a jeho ochranného pásma, a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich ochranných pásem (dále jen území KHK ve správě krajského úřadu).

Podrobnosti viz příloha.

Dokumenty externích původců Platí pro: Celou obec

Úřední deska
Značka: KUKHK-1820/ZP/2022-21
Vyvěšeno: 9. 5. 2022 8:00 Sejmuto: 24. 5. 2022 8:00
Původce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové Adresát: Obecní úřad Urbanice čp. 40 Urbanice 503 27
Přílohy k hlášení
priloha_1034965967_1_20 - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání OOP Bobr.pdf 122.28 kB Stáhnout
priloha_1034965967_2_19 - Opatření obecné povahy § 56 ZOPK_bobr.pdf 259.16 kB Stáhnout
  Prosím čekejte...