Urbanice
7.9 °C
Dnes je Čtvrtek
29. 02. 202413:32
09. týden

Změna odpadového systému pro PLASTY a PAPÍR a další informace o systému

6. 1. 2024 | Oznámení obecního úřadu

Změna systému

Od začátku letošního roku se mění způsob vyvážení tříděného odpadu, Plastového a Papírového, u nás v obci. Princip nového systému svozu odpadů je tzv. „door to door“ (nebo „door 2 door“ – česky „od dveří ke dveřím“), který spočívá v tom, že občané, každý dům či byt, mají nádoby na třídění odpadu přímo u svého domu. Třídění odpadu tak začíná přímo v domácnostech a mělo by být efektivnější (dle zkušeností ostatních obcí a svozových společností). Navíc bude větší pořádek na sběrných místech. 

Každý dům nebo byt dostal v průběhu Vánočních svátků nové velkoobjemové popelnice 240 L. Modrá je na papír, žlutá na plast. Rozlišení barvy je z technických důvodů nyní pouze na víku – barvou na držátkách víka. Popelnice na sobě mají speciální samolepky, bez nich je svozová společnost nesveze.

Na popelnice by bylo vhodné ještě nalepit vaše číslo popisné, protože na originálních samolepkách je tato informace drobným písmem. Pokud by někdo měl zájem, dejte nám vědět a my ty samolepky s číslem popisným objednáme hromadně.

Svoz „barevných“ popelnic

U žlutých popelnic na plasty bude svoz každou SUDOU STŘEDU tj. 1×14 dní, počínaje 10.01.2024. U mo­drých popelnic na papíry bude svoz 1×28 dní vždy v PÁTEK, počínaje 12.01.2024. Po­pelnice dávejte ven vždy brzo ráno, protože svozová směna začíná v 6:00 – a nejsme schopni ovlivnit konkrétní čas vyvážení. Tedy již nyní můžete plasty a papír dávat do nových popelnic.

My ze začátku vám budeme posílat SMSku (+ mail, +výstrahu do aplikace, +výstrahu na webovky, +výstrahu na Facebook), abyste na to nezapomněli, než se systém vžije. Řekněme tři první cykly od každého?

Také upozorňuji, že nadcházející vývoz popelnic je velice přehledně dynamicky zobrazován na webových stránkách. Pokud si tedy webovky zobrazíte v mobilu – je ta tabulka hned nahoře pod menu, pokud si webovky zobrazíte na počítači, je to vpravo nahoře hned pod teplotou. Kdo chce, může se stavit na úřadě nebo v knihovně nebo zavolat starostovi (knihovnici) a on/ona mu mobil nastaví. 

Nový svozový plán naleznete na webových stránkách (buď ikona ve středním sloupci „ruka s korunkou“ a vedle text Poplatky, Poplatkový asistent, Termíny svozů; nebo v menu „Obec > Odpadové hospodářství – rozcestník > Svozy a Svozové plány“ a v aplikaci na chytrých telefonech – v samostatném článku.

Co do popelnic patří a nepatří

Systém třídění odpadů je stejný, jako byl předtím. Na každé popelnici je samolepka s komoditami, které tam patří nebo nepatří. Navíc lze obecně říci, že do žlutých popelnic můžete dávat i nápojové plechovky (sešlápnuté po nápojích – nedávejte tam ocelové konzervy – ty patří stále do šedých popelnic na sběrných místech) a samozřejmě vícevrstvé obaly tzv. Tetrapaky po džusech, mléku atp.

Co je důležité dále vědět je to, že když si úplně nevíte rady, dejte ten odpad raději do popelnice na tříděný odpad, kam si myslíte že patří (žlutá nebo modrá). Pokud je obal nebo věc k vyhození z více materiálů, zkuste je rozdělit (rozbít) tak, abyste mohli třídit. Drobnosti neřešte, vyhozený starý papírový kalendář i s ocelovou sponou hoďte do papíru, plastový obal s kouskem papírové polepky hoďte do plastů. Flašku s ocelovým víčkem hoďte do skla atd. Důležité je totiž to, že co jde do modré nebo žluté popelnice se ručně dotřiďuje a na té třídičce to pak po nás dodělají správně. ALE rozdíl je v tom, že to co projde modrými a žlutými popelnicemi a není ani plast ani papír (a jejich deriváty) nejde už pak na skládku, ale rovnou do spalovny. Co dáte do černých popelnic SKO (směsný komunální odpad) jde rovnou do země.

Množství zpětně vytříděných surovin se však počítá z toho, co vy dáte do těch barevných popelnic a ne z toho, co po Vás na třídičce skutečně vytřídí. Tedy, čím více toho je v barevných popelnicích, tím líp. Tím ale nikoho nenavádím, aby tam dával beton apod. To by sice pomohlo na váhu, ale jak by se na to přišlo, dostali bychom flastr … Nicméně, drobnosti, když si nevíte rady, jak jsme psali výše, tak klidně dejte. 

Pokud někdo chce využít, tak při vlastním svozu lze na popelnici dát i uzavřenou plastovou flašku se zbytky jedlého oleje. Ale samozřejmě tuto flašku může donést i do oranžových popelnic na sběrná místa. Jedná se ovšem, znovu opakuji, o „jedlý“ olej – tj. pozůstatky po vaření. Tyto pozůstatky rozhodně nepatří do záchodu!!!!

Pokud by někdo třídil plasty tak efektivně, že by mu jedna popelnice nestačila, tak se ozvěte, nějak to vyřešíme. 

Prosíme, odpady do popelnic ukládejte „skladně“ ale když to moc nacpete/ušlapete, tak aby to šlo vysypat! Mějte to prosím na paměti. 

Co to stojí obec a občany

Změna systému vyvážení plastů a papíru (i když to obec stojí asi 15 tisíc za rok navíc) je zdarma. Věřím, že vyšším vytříděním peníze ušetříme v limitu pro SKO a požere se to. Navíc pořád na sběrných místech a vyloučení ukládání odpadu od lidí, kteří jsou cizí …

Co se týče zpětného ohodnocení za vytříděný odpad – tak jsme odměňováni za tunu vytříděného odpadu. Je to ročně nemalá částka, která nám umožňuje nezdražovat za systém odpadů tak, jak nám zdražuje svozová společnost (každý rok 5 % až 10 % nahoru + manipulační poplatky + poplatky na palivo…). To tedy znamená, že čím víc toho skončí vytříděného ve žlutých a modrých popelnicích, tím víc dostaneme peněz zpět a tím míň platíme za skládkování z černých popelnic.

Jen pro info, my od vás všech vybereme cca 250 tisíc korun ročně a systém svozu stojí kolem 500 tisíc ročně a cca 100 tisíc dostáváme zpět za vytříděný odpad. Tak jestli dobře počítám, každý rok toto obec dotuje cca 150 tisíci korunami z rozpočtu. Díky zdražování je ten podíl rok od roku vyšší. Nemálo nás stojí i sběr zeleného odpadu – tj. dalších 200 tisíc navíc a sběr velkoobjemového odpadu je cca 50 tisíc každý kontejner. Takže když to sečtu, tak obec doplácí na systém sběru cca 400 tisíc korun ročně. To je hodně a budeme muset i toto řešit. 

Svoz velkoobjemových odpadů

Zde je nutno říci, že je to také drahá záležitost, a hlavně do toho velkoobjemového kontejneru se vyhazují věci, které by se daly vytřídit a dát do toho tříděného odpadu. Což je škoda, protože by nám to zvedlo vratku za vytříděný odpad a současně zlevnilo ty velkoobjemové kontejnery. Od letošního roku budou nově kontejnery na VO umístěny před vstupem na hřiště, aby byly více pod dohledem a budou na kratší dobu a zřejmě s dozorem.

Elektroodpad

Na ten máme červené popelnice. Pokud máte větší spotřebič, tak nám dejte vědět a my jej dáme rovnou do skladu a pak jej odevzdáme za vás. Proč je to důležité? Ty spotřebiče se zase započítávají do vytříděného odpadu. Takže když věci odložíte do červeného kontejneru, dostaneme peníze zpátky, když je odevzdáte do velkoobjemového nebo nebezpečného odpadu tak je platíme jako odpad a zvyšujeme si limit.

Stávající sběrná místa

Na sběrných místech zůstávají dále kontejnery na sklo (barevné i čiré), popelnice na elektroodpad (červené nádoby), šedé kontejnery na kovy, modrý velký kontejner na textil, oranžový velký kontejner pro Diakonii Broumov na ještě využitelné oblečení. Dále je tam popelnice na sběr jedlých olejů.

Žluté i modré popelnice odtud zmizí příští týden, tak do nich už nic prosím po neděli nedávejte. Děkuji. 

Prosím všechny, aby u těchto kontejnerů udržovali pořádek. Když jsou nějaké kontejnery plné, tak to tam prostě nedávejte, dejte mi/nám vědět a zařídíme vývoz. Sice popelnice kontrolujeme, ale někdy jsou plné dříve, než byste/bychom čekali, tak to třeba nezaregistrujeme tak rychle a navíc vývoz také není hned, obvykle se cca 14 dní čeká. Často se stává, že u popelnic na sklo jsou uložena autoskla nebo porcelán, případně zrcadla. Autoskla do těchto popelnic nepatří (je to kompozit, i když vypadá jako sklo – mělo by přijít do sběrného dvora přímo) a porcelán je keramika – stavební odpad a zrcadlo také není sklo.

Obě stanoviště jsou pod dozorem kamer, takže pokud někdo tam udělá nepořádek, může se mu stát, že mu to doneseme zpátky.

Poplatky za odpady

Během poloviny až třetí čtvrtiny února dostaneme samolepky na černé popelnice. Výběr poplatků na obecním úřadě tedy bude probíhat až v tu dobu. Online můžete zaplatit poplatky od 15.1.2024 – do té doby upravíme aplikaci na QR kódy, aby v ní byly všechny podstatné informace. Tento poplatkový asistent je přístupný z webových stránek nebo jednoduše na adrese pa.urbanice.cz. Nově by již mělo fungovat ukládání předpisů do PDF – pro vaši archivaci.

Soukromí podnikatelé

Svoz tříděných odpadů je určen pro občany obce Urbanice. Není určen pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby.

Ale, protože tříděný odpad pomáhá snižovat ekologickou zátěž a přinese nám všem i nějaký ten „zlaťák“ zpět, je možné, aby právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba uzavřela s obcí smlouvu a za individuálně dohodnutou smluvní částku dostanou samolepku i pro své podnikatelské účely + Obecní úřad jim vystaví příslušné potvrzení o likvidaci tříděných odpadů pro jejich podnikání.

Svoz SKO tj. „černé“ popelnice lze řešit stejně, ale zde je to pro obec (a tím i pro všechny obyvatele) nevýhodné, protože tento odpad se započítává do celkového limitu obce a tím prodražuje vlastní svoz SKO.

Limit pro vyvážení směsného komunálního odpadu – SKO

Pro vaši informaci:

  • Celkový limit pro rok 2022 byl 190 kg/osoba (pro nás to bylo 60,8 tun; vyprodukovali jsme 59,6 tuny) – tj. skládkovali jsme za 500 Kč/tuna.
  • Celkový limit pro rok 2023 byl 180 kg/osoba (pro nás to bylo 54,72 tun; vyprodukovali jsme více, poslední údaj z listopadu 2023 hovoří o 0,9 tuny navíc + pak bude celý prosinec) a u tohoto množství navíc platíme 1000 kč za tunu (skočilo to právě kontejnerem na velkoobjemový odpad – nevím, co tam kdo dal, ale výrazně narostly tuny)
  • Celkový limit pro rok 2024 bude 170 kg/osoba (pro nás to bude asi při 310 osobách nějakých 52 tun). Skládkování nad limit ale už nás bude stát 1250 kč/tunu!!
  • Jen pro zajímavost, v roce 2029 bude limit stanoven na 120 kg za tunu, to při 310 osobách dávalo limit 37 tun na obec – ty by se skládkovaly za 500 kč /tuna a co bude navíc (máme běžně 60–65 tun odpadu z černých popelnic) tak těch cca 23 – 28 tun by se skládkovalo za cca 2000 kč/tuna – tj. 4× dráž – což by nám zdražilo poplatky za SKO – proto je třeba třídit. 

Třídění má smysl. Třiďte prosím odpad!

Přeji Vám hodně štěstí a zdraví do roku 2024

Přílohy k hlášení Přílohy k hlášení

Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celou obec

Přílohy k hlášení
Popelnice.jpg 6.69 kB Stáhnout
letáčky papír, plast_1.jpg 248.11 kB Stáhnout
Svozový plán na rok 2024.pdf 258.93 kB Stáhnout
Martin Fejks
Autor příspěvku
  Prosím čekejte...